h


 

19 januari 2004

Cultureel kwartier

Het college heeft grote moeite met het realiseren van het Cultureel Kwartier. Het nieuwe theater zal geen problemen opleveren, maar voor de rest van het Cultureel Kwartier (t.o. Weierspoort tot aan de Alteveerstraat) is men al jaren op zoek naar deelnemende marktpartijen.

Lees verder
17 januari 2004

Politiek café: samen klinken, kennismaken en debatteren

Het eerste politiek café in 2004 is een feit. Afgelopen vrijdag, 16 januari, kwamen meer dan 20 oude en nieuwe sp-leden bij elkaar om te klinken op het nieuwe jaar, gezellig met elkaar te praten en stevig te discussiëren.

Lees verder
16 januari 2004

Veel sympathie voor Aldi-actie

De SP voerde vandaag landelijk een actie om winkelend publiek te wijzen op een tv-programma over het slechte personeelsbeleid bij de Aldi. Ook in Assen zijn hierover flyers uitgedeeld en met succes.

Lees verder
7 januari 2004

SP brief naar CDA- Assen heeft zin. CDA is om; geen asielzoekergezinnen op straat

De SP-Assen heeft 15 december 2003 in een brief aan de CDA wethouder en -fractie gevraagd invloed uit te oefenen op hun fractie in Den Haag. Een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers dreigde op straat te worden gezet.

Lees verder
7 januari 2004

Keer het Tij ook in Assen succes

18 december 2003 was de landelijke actiedag van " Keer het Tij". In 25 Nederlandse steden, waaronder Assen, is actie gevoerd tegen het harde asociale beleid van kabinet Balkenende 2. De actie was een succes, de belangstelling van het publiek was groot. In Assen zijn in een paar uur tijd 1000 flyers verspreid.

Lees verder
16 december 2003

SP wil onderzoek naar subsidie binnenvaart i.p.v. domweg meer asfalt

Assen neemt deel aan het project Regiovisie, een overleg tussen Groningen en Drenthe dat gaat over woningbouw, verkeer en vervoer en het groen. In de commissie Fysieke Infrastructuur is hier woensdag 10 december over gepraat en met name de Asser inbreng kwam ter sprake. De SP stelde voor om in de nota op te nemen: een studie over het gebruik van kanalen voor vracht- en goederenvervoer.

Lees verder
16 december 2003

Asser College heeft geen vertrouwen in Assenaren

De Asser begraafplaatsen raken vol en tussen wijken en gemeente is geen goede communicatie.
In de commissievergadering van vorige week liet het college weten een nieuw beleidsplan te willen opstellen voor de toekomst van de Asser begraafplaatsen. Voor de laatste rustplaats gaat ruimtegebrek een rol spelen. Omdat het gaat om graven van Assenaren en het ook een stuk historie is van deze gemeente, is dit een gevoelig punt en moet hier zorgvuldig mee om worden gegaan.

Lees verder
15 december 2003

SP vraagt CDA-Assen invloed uit te oefenen op 2e Kamer vanwege uitgeprocedeerde asielzoekers

De SP-Assen heeft in een brief aan de CDA-wethouder en -fractie gevraagd invloed uit te oefenen op hun fractie in Den Haag. Het gaat om een grote groep asielzoekers die binnenkort op straat dreigen te worden gezet. Ook in Assen kunnen we te maken krijgen met mensen, die zonder enig inkomen en zonder dak boven het hoofd in de stad zullen ronddolen. Het CDA, als regerende partij, kan hier iets aan veranderen: geef alle asielzoekers die al vijf jaar of langer 'in procedure' zijn, generaal pardon.

Lees verder
15 december 2003

Verliezende eend als winnaar uit de bus

Binnenkort is het weer Kerstmis. Tijd om ook een feestelijke maaltijd te gebruiken. Veel mensen willen dan 'iets anders dan anders'op tafel en kiezen dan eend...

Lees verder
10 november 2003

De asser burgers moeten de broekriem aantrekken, maar de gemeente wil wel ruim een miljoen extra!

Verhoging van de OZB voor huiseigenaren; verlaging van subsidies; minder geld voor het ICO; geen vervanging meer voor versleten speeltoestellen. Dit zijn enkele voorbeelden van bezuinigingen die het gemeentebestuur zal uitvoeren. Dit als reactie op het afknijpen van de geldstroom van de overheid. De gemeente Groningen weigert de overheidskorting door te berekenen aan de burgers en heeft aangekondigd 12 miljoen euro op het eigen ambtenarenapparaat te zullen bezuinigen. Assen daarentegen kondigde extra kosten aan voor o.a. organisatieaanpassing, verbetering interne communicatie, nieuwe loketten, enz.

Lees verder

Pagina's