h
22 juni 2003

Toch verder met Seubers

Ondanks de klachtenregen over het ouderen-en gehandicaptenvervoer dat door taxibedrijf Seubers wordt uitgevoerd, krijgt Seubers toch weer een jaarcontract voor 2004.

Lees verder
21 juni 2003

Stop de sloop van de Vermeerschool!

Vrijdag is door de rechtbank uitgesproken dat de huidige eigenaar van de Vermeerschool, de GGZ, toch écht wel de school mag slopen voor nieuwbouw. Door een actiegroep van omwonenden werd geprobeerd om via een juridische procedure de sloop ongedaan te maken, helaas besliste de rechter anders. De GGZ kan dus een sloper bestellen. Toch voelde de actiegroep zich nog niet verslagen en is overgegaan tot kraken.

Lees verder
14 juni 2003

Verslag van de ABN-Amro clusterbom actie

Zoals al eerder aangekondigd op deze site, hielden wij vrijdag 13 juni een actie bij de ABN-Amro. Samen met Dwars (jongeren van Groen Links), verzamelden wij ons rond twee uur's middags bij de ABN-Amro vestiging bij het Koopmansplein in Assen. Tot vier uur zijn wij bezig geweest met het verzamelen van handtekeningen tegen de aandelen die de ABN heeft in Insys.

Lees verder
5 juni 2003

Cascade actie in Hoogeveen succesvol

Zoals eerder aangekondigd op deze site voerden de SP-ers in Hoogeveen (afdeling in oprichting) een actie om duidelijk te maken dat het "kunstwerk" de Cascade voor mensen die slecht ter been zijn onbegaarbaar is. De brug is te stijl en daar moet verandering in komen!

Lees verder
22 mei 2003

Assen: opgeleukt of verneukt

Spreekstuk van Marijke tijdens de bespreking voortgangsnota. Met behulp van het project "Assen Koerst" is de mening gevraagd aan Assenaren over hun stad. Twee jaar geleden mochten assenaren hun wensen formuleren en vorige maand werden de inwoners nogmaals gevraagd naar hun ideeën over de stad. De behandeling van de voortgangsnota (tussentijdse evaluatie van de financiële plannen) was ook gebaseerd op de koers zoals de Assenaren zelf hebben aangegeven. Allemaal prima, die inspraak van burgers, en ook de realisering van de wensen zoals voorgesteld in de voortgangsnota. De SP kon alleen maar instemmen met geld voor nieuwe sportaccommodaties, (ver)bouw scholen, stadsvernieuwing, woningbouw enz.

Lees verder
14 mei 2003

ABN-Amro Clusterbom? Misdadig Dom!

Op vrijdag 13 juni voert de SP afdeling Assen een actie tegen de betrokkenheid van ABN-Amro in de aandelen in Clusterbommen. Dit is een landelijke actie, die in estafette vorm wordt gehouden.

Lees verder
13 mei 2003

Actie Hoogeveen!

30 mei voert de SP in Hoogeveen een actie, om ervoor te zorgen dat iedereen in Hoogeveen gebruik kan maken van de Hoofdstraat en zo plezierig kan winkelen. En zij kunnen uw steun daarbij gebruiken!

Lees verder
8 mei 2003

SP vraagt en krijgt geld voor wanhopige asielzoekers

In de rondvraag van de raadscommissie Sociale Infrastructuur stelde Marijke v.d. Broek de problematiek van de uitgeprocedeerde asielzoekers aan de orde. De groep van 39 mensen die procedeerde tegen de plotselinge overplaatsing door de COA, zit zonder geld. Zowel de COA als de gemeente en de kerken leverden geen bijdrage meer in hun levensonderhoud. Toch deed de SP nog een poging om de gemeente Assen te bewegen deze mensen niet te laten barsten. De commissie besloot toen om de groep nog eenmaal bij te staan!

Lees verder
7 mei 2003

Bevrijdingsfestival Assen

Dit jaar kwamen naar schatting zo'n 35.000 mensen naar het Veemarktterrein om daar de nationale bevrijdingsdag te vieren. Er traden allerlei bands op, zoals Brainpower, Serum, Rose, Playroll, Colourfull company, Sita, Peter pan speedrock en Di-rect. Voor die laatste band had Dwars Assen nog een ludiek spandoek gemaakt.

Lees verder
2 mei 2003

4 mei, dodenherdenking

Zoals elk jaar worden er dit jaar weer herdenkingstochten georganiseerd. Dit jaar zullen deze echter een extra betekenis hebben.

Lees verder

Pagina's