h

Blog

 
 
..blogs en columns
 


21 februari 2015

Beste Partijgenoten!

Lees ik het Dagblad, slaat mij de schrik om het hart. Dachten wij er voor de komende Statenverkiezingen goed voor te staan, komen de liberalen bij monde van de jonge talenten van de JOVD met een briljant plan dat te elfder ure de dreigende teloorgang van de liberalen, met name in de door minister Kamp geteisterde provincie Groningen, in één klap teniet zal doen. De spindoctors van andere parijen, waaronder de SP zullen zich wel voor de kop kunnen slaan dat juist de jonge liberalen met dit plan aan de haal zijn gegaan.

Lees verder
5 februari 2015

Bruggen slaan

In 2012 begon het Kabinet Rutte met het motto “Bruggen slaan”. De figuurlijke betekenis volgens Van Dale: "Twee groepen met elkaar in contact brengen, zodat er wederzijds begrip ontstaat. De brug is hier een symbool voor de uitwisseling van gedachten en ervaringen. De brug verbindt twee werelden die eerder van elkaar gescheiden waren."

Het moet gezegd, de op basis van de verkiezingsprogramma’s onoverbrugbare gedachte kloof tussen liberalen en sociaal democraten (of moeten we ze maar beter sociaal liberalen noemen) bleek slechts een slootje, waar zo een plank overheen gelegd kon worden. Wankel, dat wel, maar hij ligt er nog steeds.

Lees verder
22 januari 2015

De Steiger

Komende zaterdag is de laatste poging wijkcentrum De Steiger voor sluiting te behoeden. Anders is het in juli gewoon over en uit. Behalve de SP was de gemeentepolitiek lauw in de reacties, of reageerde in het geheel niet. Er zou nauwelijks gebruik van worden gemaakt was wel de meest kouwe van allemaal en mag worden toegeschreven aan wethouder Smit. De PvdA wethouder heeft daarmee kwaad bloed gezet in wijk Lariks. De actiefilm tegen de sluiting geeft een totaal ander beeld. De gebruikers vertellen ons wat zij er van vinden en wat De Steiger voor hen betekent. Dus kijken die film!

Lees verder
1 januari 2015

Een on(ver)(be)zorgd 2015

Bovenstaande wens ik alle lezers toe (doorhalen wat niet op u van toepassing is). Als het aan dhr Wiersema, onze kersverse wethouder ligt, zal de optie onverzorgd, althans voor zover het om het huishouden gaat, per mei op onvermogende ouderen van toepassing worden. Die zorg zullen de ouderen nu zelf moeten bekostigen. Ze mogen ook de optie onbezorgd doorstrepen.

Lees verder
6 december 2014

Ergerder……………

Noordnederland en Noordnederlands is anders. Zo hebben wij nog wel eens moeite om onszelf te ‘verkopen’, bescheidenheid is hier nog een deugd. Worden we daarom nogal eens overschreeuwd door met name de bevolkingsgroep hier te lande aangeduid als ‘westerlingen’? Ook in ons taalgebruik speelt dit een rol. Hier reserveren we grote  woorden voor grote zaken.

Lees verder
12 november 2014

Tips

Spotjes van de overheid stellen de transitie van de zorg naar de gemeenten zo prachtig voor, maar mochten er zich toch wat probleempjes voordoen, hebben de sociale wijkteams in Groningen, verenigd in WIJ, een paar tips hoe het allemaal wat makkelijker kan en vooral hoe we het allemaal weer zelf kunnen, in plaats van een beroep te doen op dure zorgpakketten. Zo hoeft de oudere geen hulp bij het boodschappen doen, als hij/zij deze tip opvolgt: Misschien kunt u kijken welke winkels dichterbij zijn. Dan hoeft u niet zo ver. Kijk daar hebben we wat aan. Dus niet meer met hulp van de gemeente naar Stad, maar naar de wijkwinkels.

Lees verder
2 mei 2014

Zwaar weer zeilen

We maken ons weer op voor de volgende zeiltocht, nu richting Schotland met misschien een uitstapje naar Ierland. Dat vergt veel voorbereiding. De boot moet helemaal in orde. Kaarten zeilaanwijzingen , stroomatlassen en toeristische informatie zijn verzameld en natuurlijk moet de hele veiligheidsuitrusting worden nagelopen, want die streken staan niet bekend om het mooie rustige weer. Je houdt daarom rekening met tochten in zwaar weer.

Lees verder
26 februari 2014

Diederik de geradicaliseerde ganzerik

Dit verhaal is gebaseerd op feiten en speculaties. Elke overeenkomst met bestaande personen berust op louter toeval.

Bewoners van Kloosterveen zullen hem ongetwijfeld gekend hebben. Verkeerde hij voor de zomer nog in vrouwelijk gezelschap en was hij af en toe alleen wat luiddruchtig. Na de zomer was hij alleen. Was zij vertrokken vanwege zijn bazige karakter?

Lees verder
14 februari 2014

Soap van de Arbeid

Heeft u de laatste aflevering gemist? Even bijpraten dan. De Partij staat er beroerd voor in de peilingen en de gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Er is volop geheuld, ja zelfs geregeerd met de Tegenpartij.

Lees verder
31 januari 2014

PrObama

We zijn van een land van trendsetters (Hollanditis, softdrugsbeleid, ontwikkelingssamenwerking) een land van volgers geworden (Verenigde Staten, Duitsland), of braafste jongetje van de klas (Europa). Terwijl landen die we kritiekloos volgen weer op hun schreden terugkeren, gaan we als een logge olietanker nog eindeloos op ramkoers door.

Lees verder

Pagina's

U bent hier