h

Fractie

De SP-fractie in de gemeenteraad van Assen bestaat uit Jannie Drenthe (fractievoorzitter) en Tirza van Brakel-Engberts. Bas Ananias is plaatsvervangend raadslid. Daarnaast wordt de fractie ondersteund door enkele fractieondersteuners.

Jannie Drenthe

Fractievoorzitter

06-48356079

Bas Ananias

Plaatsvervangend raadslid

06-14221255

U bent hier