h

Wethouder

Sinds 16 januari 2020 maakt de SP deel uit van het college van b&w in Assen. Jan Broekema is namens de SP wethouder.
 


Jan Broekema

 
 
 
 
 
 
 
Hij zal als SP-wethouder onder meer verantwoordelijk zijn armoedebeleid, participatie, schuldhulp, welzijn en wijken. Jan is de afgelopen 12 jaar voorzitter van de SP-fractie in de raad van Assen geweest, en het afgelopen jaar ook voorzitter van de SP in Assen. Hij werkte als coördinator bij een welzijnsorganisatie, is 38 jaar oud, woont in Peelo, is getrouwd en heeft vierkinderen.

U bent hier