h

Het referendum is dood, leve het referendum

26 februari 2019

Het referendum is dood, leve het referendum

Lastig toch, mondige burgers. Nog lastiger, activistische burgers, burgerlijk ongehoorzame burgers. Vooral voor bestuurders die ver van die burgers af staan. Hun zorgen niet begrijpen, of er niet van willen horen, omdat het niet in hun belang is. Het is een kip en ei verhaal. Hoe dover het bestuur, des te harder roepen de burgers. Er was eens een referendum, de uitslagen kwamen zo slecht uit, dat het zo snel mogelijk de nek werd omgedraaid. Nu gaat het om de provinciale verkiezingen en indirect om de samenstelling van de 1e kamer. Meer dan de helft van de kiezers trekt onverschillig zijn schouders op en neemt niet de moeite te stemmen. Het provinciale staat ver van je af, denken ze. Het gaat om ruimtelijke ordening, onderhoud van wegen en kanalen, dingen die ongeacht de kleur van het bestuur immers toch wel gebeuren. Toch is dat maar ten dele waar. De provincie beheert bijvoorbeeld een flinke subsidiepot. Gaan we dat aan ijsbanen besteden, of aan sociale projecten. Gaan we voorrang geven aan burgerinitiatieven of aan projectontwikkelaars bij de afbouw van fossiele energie? We hebben een commissaris van de koning die met de botte bijl de sociale werkplaatsen sloopte, sociaal tegenwicht is in Drenthe dan ook meer dan gewenst.

Maar er is nog een heel belangrijke reden om je stem niet verloren te laten gaan. Je kunt je na twee jaar uitspreken over dit kabinet. Je kunt tegen Rutte zeggen wat je vond van de dividentbelasting, de renteverhoging op studieschuld, de bureaucratische hel van het gasbevingsdossier, het gedoe rond de windmolens in de Monden, het gelieg over koopkrachtplaatjes, de onrechtvaardige lastenverdeling van de klimaatmaatregelen, de BTW verhoging op basis levensbehoeften, de race naar het putje op de arbeidsmarkt, failliete ziekenhuizen, de uitholling van de publieke sector.................

Ik kan wel eindeloos doorgaan. Wat voor reden kun je nog bedenken om niet te stemmen? Spreek je uit over dit kabinet, geef de eerste zet naar een nieuwe orde, stem voor rechtvaardigheid.

Stem voor het nieuwe referendum en spreek je uit tegen dit kabinet.

En als je toch stemt, stem SP.

U bent hier