h

Klimaattomaat

18 januari 2019

Klimaattomaat

Is het u ook opgevallen? Nu de klimaatmaatregelen steeds duidelijker worden, wordt er ook steeds meer tegen geageerd. Niet alleen uit de hoek van de klimaatontkenners, maar ook door wetenschappers, die juist voor maatregelen zijn. Politiek gaat het rommelen. Klaas Dijkhof liet maar weer eens een milieuonvriendelijke ballon op. Eerlijk gezegd weet ik het niet meer. Er komt nu zoveel op ons af, dat we, net als bij de gasproblematiek in Groningen, in een bestuurlijk impasse dreigen te raken. De eerste vraag die zich in Nederland vanzelfsprekend aandient is: Wie gaat dat betalen? U en ik vrezen, de bankencrisis in gedachten, al weer het ergste.

Een greep uit de klimaatdiaree die over ons wordt uitgestort: Met windmolens en zonne-energie gaan we nooit onze energiebehoefte dekken. Zonneparken gaan ten koste van kostbare landbouwgrond. Ons elektriciteitsnet kan het niet aan. Elektrische auto's zijn helemaal niet klimaatvriendelijk en alleen beschikbaar voor rijken. Het armste deel van onze bevolking kan de energietransitie niet betalen. Gas is helemaal niet milieu-onvriendelijk . Warmtepompen zijn te duur en niet effectief gedurende de winter..........................

Het is niet de vraag wie de eerste naar de klimaatplannen gooit, de klimaattomaten vliegen ons inmiddels om de oren. Er dreigt chaos, het lijkt de Brexit wel. Je vraagt je af of we nog wel in staat zijn complexe problemen op te lossen. Misschien moeten we naar een ander type leiderschap. Zuinigjes op de liberale winkel passen is niet meer genoeg. Er is weer visie nodig op de toekomst. Waar willen we met z'n allen naar toe? Voor mij is in alle onzekerheid één ding zeker. Het Neoliberalisme, met het doorgeschoten marktdenken, economisch groeimodel en consumentisme trekt ons alleen maar dieper in het klimaatmoeras. Wat mij betreft ligt daar de eerste belangrijke stap. Hopelijk is het nog niet te laat.

U bent hier