h

Noord-Oost Nederland als wingewest

9 december 2018

Noord-Oost Nederland als wingewest

Het lijkt er steeds meer op dat de bewoners van Noord-Oost Nederland er niet meer toe doen. Neem de gaswinning in Groningen, met als gevolg duizenden beschadigde, soms onbewoonbaar verklaarde, huizen. En bewoners die al vele jaren wachten op schade vergoeding.

En er is meer, kijk naar de windmolen in de veenkoloniën in Groningen en Drenthe. Het gebrek aan draagkracht onder de bevolking is zo groot dat als er geen moratorium komt, en als de huidige plannen worden gerealiseerd, bewonersgroepen in de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze tegen over elkaar zullen komen te staan. Ook in de provincie Groningen, bij Delfzijl en Veendam leeft het ongenoegen bij de bewoners van die gebieden. De mensen die er wonen worden genegeerd.
Wel kan er blijkbaar in de plannen rekening gehouden met de laagvliegroutes van Defensie, waardoor enkele windmolens veel te dicht bij woonhuizen en boerderijen in Tweede Exloërmond komen te staan….

Of de zoutwinning in Groningen. Op 19 november 2017 werden vier bevingen waargenomen in de buurt van Winschoten, nabij zoutcavernes. De samenwerkende Stichting Stop Zoutwinning, de bewonersgroep in Borgercompagnie, en de Groninger Bodem Beweging maken zich zorgen over de mijnbouwactiviteiten in het gebied. Ze zeggen slechte ervaringen met mijnbouwexploitanten te delen en met een "overheid die financiële belangen zwaarder laat wegen dan de belangen van bewoners".

En dan is er de wildgroei van zonneparken in onze provincie.
Al in 2017 melde de Natuur en Milieufederatie Drenthe dat zij vreest voor wildgroei aan zonneparken in Drenthe. Daarom pleitte de organisatie voor een provinciaal masterplan om deze snelle groei in goede banen te leiden, om de belangen van omwonenden en natuur te beschermen.
Ook de SP Assen heeft al haar zorgen hierover geuit. https://assen.sp.nl/nieuws/2018/05/zonnepanelen-in-weilanden-en-natuurge...

Projectontwikkelaars bezig om zo veel mogelijk grondposities en SDE subsidietoezeggingen te verkrijgen. Grondeigenaren, meestal boeren, krijgen van verschillende kanten lucratief ogende optiecontracten aangeboden. Bij de Drentse gemeenten stromen de verzoeken binnen.

En nu de gaswinning in Noord Drenthe.
Op 29 maart kondigde minister Wiebes aan dat de gaswinning in Groningen binnen 12 jaar zal worden afgebouwd en de productie in vòòr oktober 2022 zal worden terug gebracht naar maximaal 12 miljard kuub. Dat zijn nog eens goede berichten zou je zeggen.

Maar nu blijkt er toch weer een grote adder onder het gras te liggen, of beter gezegd, de Drentse hei. Om het productie verlies te beperken geeft die zelfde minister enkele maanden later toestemming om de gaswinning in de kleine velden in Noord Drenthe te hervatten. Zoals onder een woonwijk in noordoost Assen.
In deze wijk waren al schadegevallen door gaswinning gemeld en in enkele gevallen werd die schade door de NAM vergoed, zonder dat de NAM wilde erkennen dat de schade het directe gevolg was van die gaswinning. Maar ook in andere delen van Noord Drenthe dreigt de bodemdaling, met alle gevolgen van dien.

Dus maken de mensen die boven de winningsgebieden wonen zich ongerust. Niet alleen over mogelijke aardbevingen met de daar uit voort vloeiende schade, maar ook of die schade al dan niet zal worden vergoed. De beschamende situatie in Groningen laat zien dat de bewoners zich terecht zorgen maken.

Weer zijn de mensen met de laagste inkomens de klos, zij hebben niet de middelen om zich te verzetten tegen een rechtse regering die alleen oog heeft voor de winsten van grote bedrijven. De plannen voor de z.g. energie transitie laten zien dat vooral de burgers met de laagste inkomens de dupe worden, terwijl bedrijven worden gesubsidieerd of gecompenseerd voor de kosten die de stappen naar duurzamer energie verbruik met zich mee brengt.

(door Hayo Kuilman)

U bent hier