h

Sociale werkvoorziening Alescon: aandacht voor de werknemers

7 maart 2017

Sociale werkvoorziening Alescon: aandacht voor de werknemers

De raad besprak afgelopen donderdag de kaderbrief van Alescon waarin ze aangeven hoe het loopt en waar ze de komende periode mee aan de slag gaan. Voor de SP fractie reden om in gesprek te gaan met de werknemers van de sociale werkvoorziening en aandacht te vragen in de raad voor hun positie en zorgen.

SP raadslid Dennis Boon: "In gesprekken met SW-ers bereiken ons toch kritische noten over de door Alescon gekozen richting. Zij schetsen dat er veel moet worden samengewerkt tussen de werknemers uit de verschillende doelgroepen zoals statushouders, cliënten vanuit dagbesteding, studenten, mensen in het kader van de tegenprestatie. Een citaat uit een van die gesprekken: Ik vind het leuk hoor om met bijvoorbeeld statushouders samen te werken, maar die mensen zijn gezond, hebben daardoor een ander werktempo dan ik heb. Wij hebben moeite dit tempo bij te houden, maar dat hogere tempo lijkt wel voor iedereen de norm te worden. "

De SP pleitte ervoor dat er voor deze groep werknemers voldoende aandacht, begeleiding en ondersteuning blijft, zij niet de dupe worden van een uitgeklede SW organisatie.

Daarnaast wilde de SP antwoorden van het college over de constatering van de FNV dat verschillende arbeidscontracten van SW-ers binnen Alescon niet aan de wet zouden voldoen. Alescon doet hier zelf onderzoek na, het college komt hier in de raad op terug.

U bent hier