h

SP motie "keukentafelgesprekken" unaniem gesteund door raad

2 december 2011

SP motie "keukentafelgesprekken" unaniem gesteund door raad

De SP fractie diende tijdens de behandeling van het WMO beleid een motie in. De SP wil dat wanneer mensen een aanvraag voor een WMO voorziening indienen er een gesprek aangeboden wordt. Door middel van een persoonlijk gesprek thuis bij de aanvrager, een zogenoemd "keukentafelgesprek" kan er breder gekeken worden naar iemands situatie. In zo'n gesprek kan de samenhang en de draaglast en draagkracht van de aanvrager en zijn sociale netwerk duidelijk worden. Kan maatwerk plaatsvinden en er een advies uitrollen dat recht doet aan alle vragen op het gebied van meedoen op alle levensgebieden.

Het aanbieden van het keukentafelgesprek gebeurt steeds vaker, maar is nog geen vaststaand beleid. De SP wilde dit vastleggen. De voltallige raad steunde dit voorstel en het college heeft het dan ook overgenomen.

U bent hier