h

SP wil ruimhartiger WMO beleid

29 oktober 2011

SP wil ruimhartiger WMO beleid

De raad besprak donderdag 27 oktober de nieuwe verordening voor de WMO. Hierin wordt bijvoorbeeld de thuiszorg geregeld. De SP vindt dat het college veel te behoudend is en stelde verschillende verbeteringen voor.

SP raadslid Aly Joustra: " Op andere terreinen heeft het college een enorme ambitie om Assen op de kaart te zetten en worden alle grote risico’s van miljoenen door boekhoudkundige trucs weggezet of door het aanspreken van de algemene reserves opgelost. In deze reserve zit nog steeds 1,5 miljoen van de WMO. En het college is dan zo behoudend. Hier spreekt geen ambitie of visie. Volgens de SP kun je pas meedoen als je meetelt. Alleen is dat bij dit college totaal verdwenen."

Het college gaat bezuinigen op de eigen bijdrage. Er zijn schijnbaar 2 scenario’s uitgewerkt. Alleen is de gemeenteraad is hiervan niet op de hoogte en kan zich dus niet uitspreken over deze scenario’s. De SP wil dat mensen op of rond het minimum geen eigen bijdrage hoeven te betalen. De bezuinigingen mogen er nooit toe leiden dat de aanvraag van een voorziening wordt gefrustreerd.

Verder stelde de SP voor om huisbezoeken en de zogenaamde “keukentafelgesprekken” in stand te houden. In zo’n gesprek kan de samenhang goed boven tafel komen: de vraag van de WMO-aanvrager, de draaglast en draagkracht van deze en van zijn of haar omgeving. Zo blijft maatwerk gegarandeerd.

De SP wil onder andere dat de eigen bijdrage niet meer door het CAK wordt geïnd, en indicaties door de huisarts in plaats van door het CIZ. Wil dat kwaliteit voorop staat, niet alleen zo goedkoop mogelijk, en wil dat er meer aandacht komt voor mensen met een psychiatrische of psychische beperking.

Op 17 november neemt de raad een besluit over bovenstaande zaken.

U bent hier