h

Bezuinigingen op armoedebeleid slecht voor Assen

17 december 2010

Bezuinigingen op armoedebeleid slecht voor Assen

De SP is faliekant tegen de bezuinigingen op het Asser armoedebeleid. 65+ ers, chronisch zieken en gehandicapten verliezen de meedoenpremie, voor kinderen worden de regelingen uitgekleed en alleen in natura beschikbaar.
De SP stemde daarom donderdag 16 december (als enige partij) tegen de voorstellen van het college.

De SP uitte in de opinierende besprekingen al veel kritiek (zie bericht: "Armoedebeleid wordt uitgekleed" ) Donderdag ging de SP opnieuw in op de slechte plannen.

SP raadslid Aly Joustra: " Wat volgens de SP opnieuw en nog duidelijker wordt is dat het voorgestelde beleid stigmatiserend en drempelverhogend gaat werken. Want in plaats van een bedrag te krijgen om zelf een schooltas te kunnen kopen moet de minima met de stadspas naar een door het college geselecteerde winkel en kan dan op vertoon van de pas een tas uitzoeken. Stigmatiserender kan het bijna niet, want het voor iedereen duidelijk dat het gaat om mensen die leven op het minimum. En drempelverhogend gaat dit ook werken. Want het is blijkbaar onvoldoende om bij de sociale dienst aan te geven dat je het financieel lastig hebt, maar moet je dit nu ook gaan doen bij de muziekwinkel als je voor je kind een instrument mag kopen, bij de sportwinkel voor de voetbalschoenen. De stadspas wordt dus een stigmatiserend ding, een lidmaatschapskaart van de sociale dienst noemde de SP dit een paar week geleden, en dat gaat het dus echt worden. En juist dit zorgt ervoor dat mensen drempels ervaren en er dus geen gebruik van gaan maken. "

Voor de ouderen worden alle activiteiten wat betreft meedoen bij ouderenstichting Welzo gelegd. Ook hier verdwijnt keuzevrijheid, en komt de stempel met uitkeringsgerechtigde terug. Voor chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een psychische beperking is de WMO maar ook daar is nog geen aanbod en deze mensen vallen dus echt tussen wal en schip. Voor jongere chronisch zieken en gehandicapten verdwijnt alles, ze worden via een traject aan het werk gezet. Het is goed dat daar aandacht voor is, maar dit is niet gericht op sociale participatie zoals mee kunnen doen op een voetbalvereniging. Bovendien is de praktijk weerbarstiger en het wegbezuinigen van de meedoenpremies betekent voor hen nog minder te besteden aan sociale activiteiten en dus minder meedoen.

Onzinnig en slecht is volgens de SP de passage in de brief waarin het college wijst op de mogelijkheid voor begeleiding vanuit de AWBZ. Juist hierop is bezuinigd en hebben veel minder mensen hier recht op, zijn er al veel mensen die geen begeleiding meer krijgen en in diepe problemen komen. Het college doet voorkomen alsof dit een makkelijk toegankelijke regeling is wat het wegbezuinigen van de meedoenpremies voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten verdedigbaar maakt.

Het is mooi dat het college het beleid het komende jaar in goed overleg met de mensen uit het veld, de gebruikers en adviesraden wil overleggen en verder ontwikkelen. Maar dit had al moeten gebeuren, nu kiest Assen voor een andere benadering, een andere uitvoering, met een negatief advies van de clienten en wmo-raad, zonder dat het college en gemeenteraad goed weet hoe dit gaat uitpakken. De SP is dus tegen deze voorstellen, dit is volgens de fractie echt een bezuiniging met grote negatieve effecten voor heel veel inwoners.

U bent hier