h

Gonny van der Laan

Bestuurslid

Gonny van der Laan..

Ik ben geboren en getogen in Assen en sinds november 2018 met vervroegd pensioen. In mijn werkzame leven heb ik voornamelijk in de zorg gewerkt waarvan de laatste 15 jaar als muziekagoog. Daarnaast mocht ik 4 jaar voorzitter van de Ondernemingsraad zijn en lange tijd kaderlid van de FNV.

Bestaanszekerheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de waarden die bijdragen aan een mooie samenleving en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Dus heb ik mij kandidaat gesteld als bestuurslid van de SP Assen, en ik ben tevens plaatsvervangend gemeenteraadslid.

Met name solidariteit is in deze wereld van groot belang. Deze was eerder vanzelfsprekend maar jammer genoeg is deze de laatste decennia steeds meer afgebroken. De sterkste schouders dragen niet langer de zwaarste lasten. Denk aan de steeds grotere kloof tussen arm en rijk, het afschaffen van de  studiebeurs en het hoge eigen risico voor de zorgverzekering waardoor steeds meer mensen zorg gaan mijden. Het lage minimumloon en toenemende flexibiliteit maakt dat er steeds meer werkende armen in Nederland zijn. Een groep die amper gehoord wordt.
Daarom ben ik sinds 1980 lid van de SP, omdat deze partij aandacht vraagt en initiatieven neemt om dit te veranderen.

U bent hier