h

Dennis Boon

0592-857762

IJselstraat 99, Assen

Fractielid

Dennis Boon..

Dennis: "Het was in 1967 in het stadsziekenhuis te Leeuwarden. Nederland stond er sinds de oorlog beter voor dan ooit tevoren. Iedereen was er destijds van doordrongen dat Nederland met noeste arbeid er weer bovenop zou komen. En op het moment dat dat min of meer gelukt was, werd ik geboren..

Terwijl Pink Floyd in mijn jeugd al zong over een "Crack in the Wall", werd de rust in mijn jonge leven ook danig verstoord toen een leraar eens de vraag stelde: "Hoe wordt je rijk?"

Het was niet de vraag die me verontrustte, maar het antwoord waar we gezamenlijk, al discussiërend op uitkwamen: "Ten koste van een ander …. !".

Toen al is mijn politieke interesse ontstaan. In Nederland zijn er zoveel "Rupsjes Nooitgenoeg", dat grote groepen mensen binnen de samenleving steeds meer in het gedrang komen. Dat geldt vooral sinds de afgelopen dertig jaar.

Niet alleen kachelt de welvaart voor de meesten steeds verder achteruit, ook worden steeds meer rechten afgenomen, het recht op zorg verder ingeperkt, zo ook het recht werk, opgebouwde pensioenen worden afgeknabbeld en ga zo maar door. Dat moet anders vind ik. We leven in onze maatschappij met zijn allen, en moeten elkaar wat gunnen. Op de kleuterschool leer je toch niet voor niets "Samen spelen is samen delen"?

In een land waarin iedereen voor wet gelijk wordt gesteld, wil ik opkomen voor diegenen die desondanks aan het kortste eind trekken. Dat doe ik momenteel als coördinator bij de voedselbank, maar die ambitie heb ik ook als raadslid.

Assen moet 100% sociaal worden. En er is maar één partij die zich dat ten doel stelt; de SP!"

U bent hier