h

SP succes: Assen gaat schoonmakers zelf in dienst nemen

11 juli 2021

SP succes: Assen gaat schoonmakers zelf in dienst nemen

Assen bekijkt of ze schoonmakers van sporthallen en multifunctionele accommodaties (mfa's) zelf in dienst kan nemen. Een SP motie hiervoor werd donderdag in de gemeenteraad van Assen aangenomen. Deze stap moet een einde maken aan de onzekere en slechte positie die schoonmakers vaak hebben bij commerciële schoonmaakbedrijven.

De SP in Assen vindt die situatie ongewenst, zo zei fractievoorzitter Jannie Drenthe gisteravond in de raad. "Wat de coronacrisis ons heeft geleerd is hoe essentieel een goede schoonmaak is. En hoe belangrijk dus onze schoonmakers zijn. Maar we hebben ook ontdekt dat er te veel mensen op eindeloos tijdelijke contracten of als zzp'er werken. Zij kregen de eerste klappen van de effecten van corona."

Verandering na corona

Volgens Drenthe hoopten veel mensen dat na de pandemie dingen zouden veranderen. "Dat we weer meer naar elkaar zouden omkijken. En dat een vast dienstverband de norm zou worden en niet de weggooi-werknemer van de tijdelijke contracten", aldus Drenthe. "Maar dat gebeurt niet."

Daarom nam de SP het initiatief om dat in Assen toch te verbeteren en diende uiteindelijk samen met VVD en 50PLUS een motie in. Want ook Assen werkt met veel tijdelijke inhuurkrachten, en ligt hiermee boven de zogeheten Roemernorm van maximaal 10 procent. "Wij willen als SP een andere arbeidsmarkt. We willen vaste contracten weer als norm nemen en de inhuur als gemotiveerde uitzondering."

De onmisbaren

Fractievoorzitter Jannie Drenthe noemde de schoonmakers 'de onmisbaren die om vijf uur 's morgens opstaan om onze sporthallen om negen uur schoon te hebben voor de eerste gebruikers binnenstappen'. "Hier gaat 1,1 miljoen euro op aan commerciële schoonmaak en beheer van sporthallen. Structureel werk, wat we nu uitbesteden maar wat onmisbaar is. Waarom zijn dit dan niet volwaardige gemeentelijke collega's?"

De SP sprak de afgelopen tijd met schoonmakers in Assen. En volgens de partij heerst er op dit moment veel onzekerheid, Wordt het contract met het schoonmaakbedrijf wel verlengd bij een nieuwe aanbesteding, als het lopende contract met de gemeente na 2023 ophoudt? "Er zijn tal van onderzoeken bij andere gemeenten die laten zien dat dit met een relatief kleine extra investering zorgt voor fors meer werkgeluk en betere arbeidsomstandigheden."

Goed voorbeeld

Fractievoorzitter Drenthe noemde Groningen als goed voorbeeld. Deze gemeente start er ook mee om de positie van schoonmakers aanzienlijk te verbeteren. "Schoonmakers zijn onmisbaar voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, maar hun rechtspositie bij commerciële bedrijven is minder goed dan die van gemeentelijk personeel", aldus de SP. Er is daar minder aandacht voor gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, weinig zekerheid en een fatsoenlijk loon ontbreekt.

De positie van schoonmakers wordt volgens de SP verbeterd als er aanvullende voorwaarden worden gesteld, zoals maatregelen om de werkdruk te verlagen, inzet op dag-schoonmaak en doorgroeimogelijkheden. Uit tevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat op plekken waar schoonmakers in overheidsdienst zijn gekomen, de rapportcijfers voor werktevredenheid zijn gestegen van 6,5 tot bijna een 9.

Onderzoek naar wat nodig is

Behalve D66 en Stadspartij PLOP, wil de rest van de Asser raad zo snel mogelijk een onderzoek om te kijken wat er organisatorisch en financieel nodig is, voor het in dienst nemen van de schoonmakers. Voor de begroting van 2022 moet het college van B en W met voorstellen komen. Ook willen de partijen dat er bij de werving van schoonmaakpersoneel gekeken wordt naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 

Geschreven door: Margriet Benak
Bron: RTV Drenthe - Politiek Assen wil schoonmakers beter belonen en in dienst nemen

U bent hier