h

Herstelplan Assen aangenomen

24 april 2020

Herstelplan Assen aangenomen

De afgelopen tijd is door het college, waar de SP sinds januari deel van uitmaakt, gewerkt aan een herstelplan om de financiën weer op orde te krijgen.  Dit plan is vanavond door de raad van Assen aangenomen.

Volgens de SP fractie ligt er een sociaal en solidair pakket maatregelen die een solide basis geven voor de toekomst. We stellen orde op zaken, ondanks alle onzekerheden die er nu spelen.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: "Onze inzet is dat we juist in moeilijke tijden de menselijke maat niet uit het oog moeten verliezen. We zien dit goed terug komen. Het is juist nu van belang om alles op alles te zetten om de gewone man niet de dupe te laten worden van de corona-crisis. Ook nu moeten we werken aan een gelijkwaardiger samenleving. En de solidariteit die we nu overal om ons heen zien, moeten we zien vast te houden."

In dit herstelplan zijn volgens de SP door het college goede toezeggingen gedaan op de reacties uit de raad en de diverse inspraakorganen. Dit is een goed voorbeeld hoe vorm te geven aan een open bestuursstijl, luisteren en gebruiken van input uit raad en samenleving.

Strak begroten, nauwelijks bezuinigen in het sociaal domein die mensen raken, investeringen in armoedebeleid, gesubsidieerd werk, in wijken en preventie. Volgens de SP worden hier goede stappen gezet. 

Wel blijft de fractie zorgen houden over de inzet van derden. Inhuur werkt kostenverhogend, werkt een tweedeling in de hand en doet afbreuk aan de dienstverlening  en de continuïteit van kennis en ervaring. De SP vroeg om meer inzicht en sturing wat het college toezegde.

U bent hier