h

Drie maanden SP in gemeentebestuur Assen

27 april 2020

Drie maanden SP in gemeentebestuur Assen

Begin januari stemde de ledenvergadering van de SP Assen, in aanwezigheid van landelijk voorzitter Jannie Visscher en organisatiesecretaris Arnout Hoekstra, unaniem in met deelname van de SP aan het college in Assen.
Jan Broekema werd op 16 januari als 1e SP wethouder in Drenthe geïnstalleerd.

De grootste opgave was om het bestuursakkoord te vertalen in een herstelplan. Een plan om de financiën van Assen weer op orde te krijgen, en om de ambities van dit college te laten zien. Dit is gelukt, er is zeer zorgvuldig en breed gekeken naar waar de gemeente kan bezuinigen en waarop niet, zoals regelingen voor de meest kwetsbare groepen.

Dit leverde een bezuinigingspakket en een lijst met investeringen door dit nieuwe college. Vrijwel geen bezuinigingen binnen het sociale domein die inwoners raken. Voorkomen dat er bezuinigd wordt op allerlei armoederegelingen, op mantelzorg-ondersteuning, op zorg, cultuur en wijken.
Er wordt extra geïnvesteerd in armoede en schuldhulp, er komt gesubsidieerd werk voor mensen met veel afstand tot werk (basisbanen). En we lossen veel financiële problemen in Assen op die door eerdere colleges vooruit zijn geschoven.
We zijn de straat op gegaan, de wijken in om met mensen in gesprek te gaan, om ons verhaal te vertellen en vooral hun verhaal te horen. Dit werd erg gewaardeerd.

Er is op initiatief van de SP een avond door de raad georganiseerd over armoede en schulden, met Nibud directeur (en tevens oud SP wethouder Amsterdam) Arjan Vliegenthart als expert. We gingen hier met vrijwilligersorganisaties in gesprek en er waren ruim 70 deelnemers aanwezig.
Een ervaringsdeskundige vertelde haar verhaal. Wat haar allemaal overkwam voordat ze in de schulden kwam en waar ze tegenop liep om er weer uit te komen. Een indrukwekkend verhaal.

Eind april komt het Herstelplan in stemming in de raad. Om dit mogelijk te maken komt er een noodwet die gemeenteraden tijdelijk de mogelijkheid geven om digitaal, vanuit huis is, te vergaderen, te discussiëren en te stemmen. Want intussen zijn we ingehaald door het Coronavirus.

En juist nu kunnen we laten zien waarom we zijn toegetreden aan het stadsbestuur. Eerst en vooral om ons SP gedachtengoed nog beter te laten doorklinken en Assen socialer te maken.

Maar ook door juist nu te staan voor solidariteit. De voedselbank die door de Coronamaatregelen dicht moet? Als gemeentebestuur Solidariteit tonen en zorgen dat mensen supermarktbonnen krijgen en dat de Voedselbank op een nieuwe, geschikte locatie verder kan, Corona-proof.
Kleine ondernemers die in de problemen komen? Samen zorgen voor een hele snelle en goede uitvoering van de maatregelen.
Aandacht voor de zorg, in gesprek blijven, knelpunten oplossen waar dat kan. Zoals doorbetalen van subsidie en niet moeilijk doen over de huur voor wijkcentra die in de problemen komen.

Juist nu laten zien hoe solidariteit in de praktijk vorm krijgt.

Gaat het allemaal goed en lukt alles? Nee, het is hard werken, niet alles lukt en onze kern is klein. Maar we hebben er zin in. We zijn enthousiast en willen het graag samen doen. En het kan ook alleen samen, als hele SP afdeling.

(door Jannie Drenthe en Jan Broekema)

U bent hier