h

BERICHT VAN ONZE VOORZITTER

27 april 2020

BERICHT VAN ONZE VOORZITTER

Beste SP leden.

We zitten allemaal in een zorgelijke tijd. Familie en vrienden komen nu niet bij elkaar op bezoek. Als je een dierbare in een verpleeghuis of instelling hebt kun je daar niet naar toe. De horeca is gesloten,
vele winkels en bedrijven ook. En dan nog alle voorzorgsmaatregelen die we in acht moeten nemen om te voorkomen dat we ziek worden. Zo eindigt onverwachts een voorspoedig begin van de activiteiten die de SP Assen aan het ondernemen was in het nieuwe jaar.

 
Waar waren wij de afgelopen tijd als SP-Assen mee bezig?

Na de onderhandelingen over de toetreding van de SP Assen tot het het college zijn we actief en zichtbaar gebleven voor de bewoners van Assen.
SP wethouder Jan Broekema, Jannie Drenthe ( fractievoorzitster van de gemeenteraad), Bas Ananias (gemeenteraadslid), Hans Preuss en diverse andere (bestuurs-)leden stonden in de wijken bij de winkels waardoor de inwoners van Assen vragen konden stellen aan een raadslid. Een goede actie waar veel inwoners ook gebruik van maakten.

Daarnaast liep er een onderzoek naar de armoede in Assen en de vraag hoe de inwoners met een minimumbudget kunnen rondkomen en waar ze tegenaan lopen. Hiervoor bezochten we inwoners thuis, die zich hadden opgegeven via de voedselbank en/of buurtsupport.

Ook werden er werkbezoeken afgelegd zoals bij de voedselbank, budgetsupport, de gemeentelijke kredietbank en Werkplein Drentse AA waarmee de SP inzicht kon krijgen waar de inwoners van Assen terecht konden met hun eventuele aanvragen of problematiek. Vele activiteiten zijn nu gestopt en uitgesteld omdat het virus zoveel impact heeft dat we daar niet mee verder kunnen werken.

Wat gaan we nu ondernemen in deze tijd?

We willen nu graag u, als lid van de SP, vragen of we ergens mee kunnen helpen. Bijvoorbeeld als u onder een risicogroep valt of wanneer u slecht ter been bent en boodschappen nodig heeft. Ook als u ergens anders hulp voor nodig heeft en wij u misschien kunnen helpen. Mocht u denken: ik kan nu wel jullie hulp gebruiken dan kunt u ons direct bellen op het nummer: 06 43714155

Wanneer u de hulp en zorg nu niet of minder krijgt dan voor de Coronacrisis, bel ons dan. In de Tweede Kamer heeft onze SP-fractie het voor elkaar gekregen dat de Minister gaat toezien dat dit gebeurt. Onze Lilian Marijnissen en Maarten Hijink hebben de volgende motie aangenomen gekregen:

“Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden met inachtneming van de gezondheid van zorgverleners”.

Voor nu zeggen wij: “zorg goed voor uzelf en uw naasten”.

 
(door Reinie Mäkel – van Luttikhuizen)

U bent hier