h

SP in gemeentebestuur Assen

10 januari 2020

SP in gemeentebestuur Assen

Vanaf 16 januari 2020 heeft de SP een wethouder in het college van Assen. Dat is uniek: voor het eerst bestuurt de SP in Drenthe mee. De ledenvergadering van de afdeling is afgelopen woensdag akkoord gegaan met deelname en de voordracht van Jan Broekema als wethouder. 

Het is niet het meest leuke of logische moment om mee te doen, halverwege een bestuurstermijn, met een tekort van miljoenen in de begroting en onder financieel toezicht van de provincie. Maar de SP voelt zich medeverantwoordelijk voor een goed stadsbestuur en wil niet voor problemen weglopen.

Een sociaal bestuursprogramma.

Voorwaarde was wel dat we voldoende SP wensen zouden kunnen realiseren. De SP vindt dat dit gelukt is. Door inzet van de SP staan in het nieuwe bestuursprogramma de wijken centraal. Voor de huishoudelijke hulp is het abonnementstarief ingevoerd, waardoor deze voor veel mensen goedkoper wordt. We gaan aan de slag met een financieel herstelplan waarin de nodige bezuinigingen eerlijk worden verdeeld en de maatschappelijke impact wordt beperkt.
De financiële druk van harde bezuinigingen op zorg, welzijn en jeugd neemt hiermee aanzienlijk af. Ook komt er een pilot met gesubsidieerde basisbanen voor langdurig werkzoekenden. Bij nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar 30 procent sociale huurwoningen. Leegstand in de binnenstad gaan we tegen.

SP-wethouder Jan Broekema

Een flinke uitdaging, maar die gaan we met vertrouwen aan! Ondanks alle verschillen tussen de coalitiepartijen vertrouwen we erop dat we in staat zijn om onze stad sociaal te besturen. Daarvoor hebben we met Jan Broekema de ideale persoon gevonden. Hij zal als SP-wethouder onder meer verantwoordelijk zijn armoedebeleid, participatie, schuldhulp, welzijn en wijken. Jan is de afgelopen 12 jaar voorzitter van de SP-fractie in de raad van Assen geweest, en het afgelopen jaar ook voorzitter van de SP in Assen. Hij werkte als coördinator bij een welzijnsorganisatie, is 38 jaar oud, woont in Peelo, is getrouwd en heeft vierkinderen.

U bent hier