h

SP stelt vragen over geweld Rolderstraat

22 augustus 2019

SP stelt vragen over geweld Rolderstraat

Foto: DvhN

Afgelopen maanden vonden er verschillende geweldsincidenten plaats in en rondom de Rolderstraat (zie link naar het  DvhN 20 augustus 2019). De SP fractie maakt zich hierover zorgen en heeft vragen aan de portefeuillehouder gesteld.

SP fractievoorzitter Jannie Drenthe: "We maken ons met inwoners, ondernemers en bezoekers zorgen over het toenemende geweld rond de Rolderstraat. Deze week heeft de politie zelfs moeten schieten in verband met een gevaarlijke situatie. We zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn uiterste best doet om incidenten te voorkomen. Maar blijkbaar heeft dit nog weinig resultaat."

De SP heeft daarom de volgende vragen aan de burgemeesters gesteld:

  1.  Wat heeft de pas aangestelde stadsmarinier aan acties, interventies en stappen gezet om overlast en incidenten in het centrum, en specifiek Rolderstraat en omgeving te voorkomen?
  2. Op welke wijze is en wordt er samengewerkt door de stadsmarinier, boa en politie?
  3. Gelet op de toegenomen incidenten: is de inzet zoals gevraagd bij vraag 2 volgens u nog adequaat en voldoende?
  4. Worden bewoners en ondernemers bij deze plannen betrokken?
  5. Welke maatregelen om incidenten en overlast te voorkomen dan wel te beperken zijn meermogelijk en wat is de portefeuillehouder hierin van plan te doen.

link: Bewoners Rolderstraat in Assen zijn geweld zat na weer een schietpartij (bron DvhN)

U bent hier