h

SP stelt vragen aan gemeente Assen over vuilcontainers in Troelstralaan en de Groen van Prinsterlaan

7 mei 2019

SP stelt vragen aan gemeente Assen over vuilcontainers in Troelstralaan en de Groen van Prinsterlaan

De fractie van de SP krijgt klachten van inwoners van de Troelstra laan en de Groen van Prinsterenlaan dat de bewoners van woningen op de benedenverdieping geen groencontainer van de gemeente krijgen.

De gemeente is van mening dat groen- en tuinafval in de ondergrondse container voor restafval gestort kan worden.

Het betreft hier echter woningen met grote tuinen. Dit betekent dat al het tuinafval steeds naar de ondergrondse container gebracht moet worden. Om vervolgens eerst nog klein geknipt te worden, anders past het tuinafval niet door de opening van de container.  Ook wordt het deze bewoners onmogelijk gemaakt hun groene (tuin)afval te scheiden, als ze dat zouden willen.

Daarnaast worden er diverse malen meldingen gedaan door inwoners dat er allerlei vuil gedumpt wordt naast de ondergrondse container door mensen zonder een pasje.
Bijvoorbeeld, donderdag 25 april heeft een inwoner bij de gemeente gemeld dat er weer veel afval naast de container lag; vandaag 29 april ligt dit afval hier nog.

Al met al een onwenselijke situatie, aldus de SP. De socialisten vinden ten eerste dat deze bewoners - met een tuin in het bezit – voorzien moeten zijn van een groencontainer.
Jannie Drenthe: ‘En welk beleid voert het college op het voorkomen van het dumpen van afval naast ondergrondse containers? En als inwoners overlast melden van afval, moet dit zo spoedig mogelijk worden verwijderd.’

De SP fractie heeft naar aanleiding van de klachten schriftelijk de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Klopt het dat gescheiden inzamelen van afval niet geldt voor alle inwoners van Assen?
  2. Dat zij hun groenafval in de container voor restafval moeten storten?
  3. Is het college het met de fractie van de SP eens dat dit een onwenselijke situatie is?
  4. Is het college het met de fractie van de SP eens dat bewoners met een tuin in het bezit moeten zijn van een groencontainer zodat zij hun groenafval niet in de container voor restafval hoeven te storten?
  5. Wat is het college voornemens hieraan te doen?
  6. Welk beleid voert het college op het voorkomen van het dumpen van afval naast ondergrondse containers?
  7. Is het college het met de fractie van de SP eens dat door inwoners gemelde overlast van afval zo spoedig mogelijk moet worden verwijderd door de gemeente
  8. Welke termijn houdt de gemeente hier voor aan  

(door de SP fractie Assen)

U bent hier