h

Reactie Asser SP bestuur en fractie over afsplitsen Martine Deen

31 mei 2019

Reactie Asser SP bestuur en fractie over afsplitsen Martine Deen

Vandaag maakte Asser SP raadslid Martine Deen bekend zich af te splitsen en haar zetel mee te nemen.

De SP betreurt deze keuze. Er zijn de afgelopen periode verschillende gesprekken met haar gevoerd, zowel met de fractie als met het bestuur van de SP-afdeling Assen. Ze geeft aan zich niet te kunnen vinden in de koers van de landelijke partij.

De fractie en het bestuur hebben elke gesprek aangegeven dat ze mevrouw Deen er graag bij willen houden en dat alle democratische wegen in de SP open staan om onvrede over welk standpunt dan ook bespreekbaar te maken. Mevrouw Deen heeft helaas van geen van deze mogelijkheden gebruik gemaakt; niet via onze ledenvergadering, regio-overleggen, het partijbestuur, afdelingsbestuur of welke manier dan ook.

Het bestuur en fractie hebben de afgelopen 2 jaren veel tijd en energie in een goede samenwerking gestoken. Mevrouw Deen kreeg alle ruimte, veel tijd, scholing en aandacht van de SP om haar werk als raadslid te kunnen doen. Door haar besluit om uit de fractie te stappen en als zelfstandig raadslid door te willen gaan schoffeert zij de kiezers die op de SP hebben gestemd.  En geeft zij aan weinig respect te hebben voor de democratische waarden van de volksvertegenwoordiging. Door het gesprek binnen de SP niet aan te gaan en haar zetel niet terug te geven, schoffeert zij daarnaast de SP fractie en -afdeling. 

De SP afdeling Assen is van mening dat wanneer zij zich niet meer thuis voelt bij de SP,  ze haar zetel terug zou moeten geven aan de fractie. Hier heeft zij bij het opstellen van de kieslijst ook voor getekend. De SP Assen heeft haar dan ook direct verzocht haar zetel op te geven, er staan geschikte andere kandidaten klaar om als SP raadslid in de raad aan de slag te gaan.

Jannie Drenthe (fractievoorzitter)
Jan Broekema (afdelingsvoorzitter)

U bent hier