h

SP pleit in de raad voor behoud moestuinen in Klenckestraat

20 december 2018

SP pleit in de raad voor behoud moestuinen in Klenckestraat

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 december jl. heeft de SP nog maar eens bij monde van Jannie Drenthe het belang van de moestuinen in de Klenckestraat voor de bewoners in de wijk Noorderpark. Al vanaf september 2017 hebben deze bewoners geprotesteerd tegen de nieuwbouw die de gemeente Assen op de plek van de moestuinen wil realiseren. Weer een bewijs van een overheid die de mening van inwoners aan zijn laars lapt.

Jannie Drenthe: “In de toelichting van het college vindt mijn fractie geen argument waarom is afgeweken van het besluit uit 2004 dat er te weinig groen is deze buurt. Mocht het verzorgingstehuis en de sporthal daar afgebroken worden, dan zou dat stuk land gebruikt worden voor plantsoen, grasveld, speelvoorziening. Datzelfde stuk grond gaat nu door de gemeente verkocht worden aan een projectontwikkelaar. Die gaat daar huizen bouwen. En daar gaat het fout.
Over groen in de wijk wordt door het college niet meer gesproken!

De moestuin staat voor de omwonenden voor hun terechte behoefte aan groen in de wijk, een ontmoetingsplek voor gezamenlijke activiteiten en speelvoorzieningen. Dat hebben zij ook meerdere keren zo verwoord. En de gemeente vond dat zelf in 2004 ook.

Een college dat in haar bestuursakkoord zegt:

  • Dat Assen een groene stad, is waarbij we onze monumentale bomen en groenstroken, bos en natuurterreinen koesteren.
  • In alle wijken geven we extra aandacht aan speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken die bijdragen aan de behoefte van de buurt en bijdragen aan de doelstellingen vanuit het sociaal domein…
  • We zoeken actief samenwerking met onze inwoners. We doen een beroep op de sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de eigen buurt. Inwoners en collectieven krijgen de ruimte om zelf actief bij te dragen aan een leefbare buurt en wijk.

De SP is voor voldoende woningen voor iedereen in Assen. Maar zoeken naar locaties doet het er dus ook toe wat inwoners en omwonenden vinden. En of er voldoende groen en speelruimte in dat deel van de wijk is. Niet anders dan dat het college zelf in haar bestuursakkoord zegt.

Jannie Drenthe in de raad: “Deze afwegingen vinden wij niet terug in het antwoord van het college en wij blijven dan ook bij ons verzoek en wij willen dan ook op korte termijn om een integrale visie op de ontwikkelingen daar met oog voor de behoefte aan groen en speelvoorzieningen en in samenspraak met inwoners en omwonenden. Dan kan de rust terugkeren in de wijk.”

U bent hier