h

SP: Assen gaat met shovel door buurtmoestuinen

25 juli 2018

SP: Assen gaat met shovel door buurtmoestuinen

Assen investeert fors in projecten om de leefbaarheid van woonwijken te verbeteren, maar zet gelijktijdig de shovel op de buurtmoestuinen.

Dat zegt de SP in Assen. Volgens de partij zijn inmiddels drie buurtmoestuinen geslachtofferd voor woningbouw en wordt ook een streep gezet door buurtinitiatieven als Groeikern en Weggeefwinkel. ,,Bij uitstek activiteiten om de verbondenheid in wijken te verbeteren’’, zegt fractievoorzitter Jannie Drenthe in de gemeenteraad.

Buurtmoestuin Schakelveld in de Asser wijk Baggelhuizen noemt ze als voorbeeld. Het initiatief won de leefbaarheidswedstrijd ‘Kern met Pit’. De moestuin werd geprezen omdat het volgens de jury van deze door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij uitgeschreven wedstrijd, was uitgegroeid tot een voorbeeldproject voor anderen. Dat ook de W.A. van Lieflandschool met haar leerlingen mee deed, was voor de jury een extra argument om het project te prijzen. Burgemeester Marco Out van Assen overhandigde de buurmoestuin tijdens de feestelijke prijsuitreiking in het provinciehuis een bedrag van 1000 euro.

Dat was vorig jaar. Onlangs kregen de moestuinders te horen dat zij moeten verdwijnen om plaats te maken voor woningbouw. Hetzelfde lot wacht ook de buurtmoestuinen in de De Klenckestraat en de Nansenstraat. De actieve moestuinders van de Nansenstraat gingen in de buurt zelf op zoek naar een nieuwe locatie. Er werd een geschikte groenstrook gevonden bij de Einsteinlaan. Eén bewoner maakte bezwaar en daarmee was dat plan voorbij.

De tuinders tuinieren nu op Landgoed Valkenstijn, hemelsbreed een paar kilometer van de oude plek. ,,Een prachtige locatie waar we heel blij mee zijn’’, vertelt Lilian Hoekstra. ,,Maar wel ver weg en we zijn nu geen buurtmoestuin meer.’’ De tuinders blijven op zoek naar een locatie in het centrum. ,,Helaas haalt de gemeente alle groen er uit. Dat is mij een doorn in het oog. Het hoort ook niet bij de groene stad die Assen wil zijn.’’

De SP ageert ook tegen de in gang gezette ontwikkeling. Drenthe: ,,Het is nu geen buurtmoestuin meer en de ontmoetingsplek is verdwenen.’’ Volgens haar is de keus voor woningbouw in strijd met de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het bestuursakkoord. ,,Er wordt ook heel veel geld gestoken in een project als MijnBuurt Assen. De gemeente wil meer in gesprek met inwoners, luisteren wat mensen willen. Mensen weer mee laten doen in hun buurt en omkijken naar elkaar. Allemaal mooie woorden, maar hoe veel zijn die waard?’’

De SP wil dat wordt ingezet op de buurt en dat niet langer de wens van de projectontwikkelaar leidend is. ,,Dat moet het uitgangspunt zijn.’’

(door Henk Wollerich)

U bent hier