h

De SP wil geen enkele betaling aan Sensorcity

7 maart 2017

De SP wil geen enkele betaling aan Sensorcity

Is de geplande betaling van € 25.000 aan Sensorcity nu conform afspraak of niet?  Heeft het zin geld te betalen aan een organisatie die nagenoeg failliet is? De SP was duidelijk toen afgelopen donderdag in de raad gesproken werd over een betaling aan Sensorcity: geen cent er meer heen!

Tijdens de vorige behandeling werd duidelijk dat er een afspraak was gemaakt tussen het college en de fractievoorzitters. Maar het college was wel van plan € 25.000 te betalen voor geleverde diensten in verband met het beheer van het sensornetwerk. De meerderheid van de raad was het hier niet mee eens omdat het geen reguliere betaling was voor geleverde diensten, maar een naar voren gehaalde betaling voor nog te leveren diensten. De brief waarin het college SensorCity op de hoogte stelt van het niet betalen werd besproken in de raad.

SP fractievoorzitter Broekema: Voor veel inwoners en ondernemers in het MKB was het de afgelopen jaren zwaar, hebben ze veel op eigen kracht moeten doen, zijn er mensen aan onderdoor gegaan. Er was voor hen geen ruimte voor een extra tegemoetkoming, een forse subsidie of lening. Zij moesten zelf de broek ophouden. Het is wat de SP betreft dan ook onbestaanbaar dat we opnieuw geld stoppen in dé meest gesubsidieerde instelling uit Assen die de afgelopen jaren het minste heeft opgeleverd voor de maatschappij. Geen geld meer naar Sensorcity.

De meerderheid van de raad deelde deze mening, het college had deze conclusie ook getrokken en gaat geen geld meer overmaken. Binnenkort volgt in de raad de bespreking over hoe nu verder met Assen en de sensoren.

U bent hier