h

Assen zegt Nee tegen het gaswinningsplan

14 januari 2017

Assen zegt Nee tegen het gaswinningsplan

Foto: SP

Assen vraagt de minister om Nee te zeggen tegen het gaswinningsplan. Raadslid Alie Dekker bood burgemeester Out een erepenning aan omdat Assen ook duidelijk stelling neemt tegen CO2-opslag.

Lees hier de bijdrage:

Raad 12-01-2017

De brief die we aan de minister gaan sturen adviseert om ‘nee’ te zeggen tegen het winningsplan Westerveld.

De SP is blij met dit advies. We vinden het ook een goede zaak dat, mocht de minister toch besluiten om de winning toe te staan, er alvast een uitgebreid advies ligt met het zeer uitdrukkelijke verzoek om dit over te nemen.

Voorzitter,
Het voert te ver om alles te benoemen, maar ik wil 10 adviezen die we zijn tegengekomen kort opsommen. Ik begin natuurlijk met de belangrijkste.

  • Nee tegen het gaswinningsplan.
  • Bij sommige velden wordt een magnitude van boven de 3,9 mogelijk geacht. Ter vergelijking: de zwaarste beving in Groningen was 3,6.
  • De omgekeerde bewijslast voor de afwikkeling van schade.
  • Geen fracken
  • Per gasveld een winningsplan opstellen
  • Betere communicatie
  • De bestaande vergunning put Vries -10 in te trekken
  • Aandacht voor de productiesnelheid en de gevolgen daarvan.
  • De NAM moet nieuwe berekeningen maken voor de gaslocatie Eleveld omdat geen rekening is gehouden met ontwikkelingen in Assen Zuid, en de bevolkingsdichtheid niet klopt.
  • Een onafhankelijke nulmeting

Er worden nog veel meer adviezen gegeven. Ik wil een compliment maken aan de opstellers. De SP herkent veel zaken die we in de raad hebben gewisseld. Het is goed dat we met meerdere gemeenten, waterschappen en provincies hebben samengewerkt. Het is voor ons allemaal onbekende en ingewikkelde materie. Maar bovenal zorgelijk.

Tot slot voorzitter,
De SP fractie hoopt dat de regering het advies van Assen opvolgt en nee zal zeggen tegen het gaswinningsplan. We zijn ook zeer blij dat het college duidelijk stelling heeft genomen tegen CO2-opslag in haar zienswijze op de structuurvisie ondergrond. We willen daarom graag deze, handgemaakte, erepenning aanbieden. Het zijn buttons van vijf jaar geleden toen we succesvol actievoerden tegen CO2-opslag. Hopelijk hoeven we deze buttons nooit meer te gebruiken.

U bent hier