h

Verkoop wijkgebouw de Dissel

29 oktober 2016

Verkoop wijkgebouw de Dissel

Foto: De Dissel / www.marsdijk.nl

Zorg eerst dat de wijkvereniging, kinderopvang ASKA en de speel-o-theek een goede plek krijgen waarmee ze kunnen leven voordat het wijkgebouw wordt verkocht. Dat was de oproep van raadslid Alie Dekker tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Een meerderheid van de raad sprak haar afkeuring uit over de gang van zaken rond de verkoop van de Dissel. Het raadsvoorstel werd uiteindelijk teruggestuurd en de wethouder moet weer in gesprek met de partijen die gedwongen worden om te verhuizen.

 
Lees hier onze bijdrage:

Verkoop wijkcentrum de Dissel

Dit voorstel is naar onze mening niet rijp voor besluitvorming. Wat de SP betreft moet er een aantal zaken eerst goed worden afgestemd voordat we als raad met zekerheid kunnen zeggen dat dit het juiste moment is om een besluit te nemen. Terug naar de tekentafel.

In het raadsvoorstel staat dat betrokkenen op de hoogte zijn van de verkoopplannen maar dat zegt ons als raad natuurlijk nog niets over het draagvlak voor deze plannen. Ik hoop dat de raad goed begrijpt dat hier sprake is van een gedwongen verhuizing.

Het bestuur van de wijkvereniging heeft een nare smaak overgehouden over de manier waarop ze nu voor een voldongen feit worden gesteld. Op de website van de vereniging staat een pittig stukje hierover. Ze willen graag dezelfde laagdrempelige activiteiten en faciliteiten kunnen blijven aanbieden aan de wijkbewoners. Er was beloofd dat er meerdere opties zouden worden voorgelegd.

We moeten als raad ook weten wat ASKA gaat doen. Komt er kinderopvang in een ‘alles in een school’ in Marsdijk of houden ze vast aan een solitaire locatie zoals de ouders van de kinderen het liefst willen? Voor alle betrokken instellingen geldt dat het minste dat we kunnen doen is ervoor te zorgen dat er zicht is op een goede plek waar ze mee kunnen leven.

Ik kan me niet voorstellen dat de raad op basis van enkel de wens van SPF om de Dissel te kopen we dit raadsvoorstel even aftikken. We gaan op deze manier niet om met onze inwoners en in dit geval met de ouders van de kinderen aan de Kleuvenstee, de wijkvereniging Marsdijk en de leden van de speel-o-theek. Daarnaast hebben we zorgen over verdwijnen van het consultatiebureau: er blijven nog maar 3 locaties over in Assen.

Dat kan anders en moet anders. De raad van Assen geeft wat de SP betreft geen klap op dit voorstel. Ons advies : Kom terug met een voorstel als duidelijk is dat ASKA en de Speel-o-theek een goede plek hebben gevonden en de wijkvereniging akkoord is met de locatie Kleuvenstee en de aanpassingen die daar noodzakelijk zijn. Dat is wel het minste wat we als raad kunnen doen.

U bent hier