h

Duurzaamheid: SP fractie stemt in met investering in zonnepanelen

9 september 2016

Duurzaamheid: SP fractie stemt in met investering in zonnepanelen

Foto: SP

Het college wil een flinke investering in duurzaamheid in Assen doen en stelde de gemeenteraad voor om op een aantal sporthallen en schoolgebouwen zonnepanelen te plaatsen.

De SP fractie heeft aangegeven dit volledig te ondersteunen. Dit is een mooie manier om in Assen op een eenvoudige manier de duurzaamheid te vergroten. De SP stelde wel voor om te proberen de aanschaf, installatie en onderhoud bij een lokale mkb'er onder te brengen zodat met dit geld ook de lokale economie wordt gestimuleerd.

U bent hier