h

SP: College, wees geen kwispelend hondje maar kom in actie

23 mei 2015

SP: College, wees geen kwispelend hondje maar kom in actie

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de voorjaarsnota en jaarrekening. Een tussenstand van het beleid van de gemeente en verantwoording over 2014. Volgens de SP is het college te afwachtend en is actie geboden.

SP fractievoorzitter Jan Broekema: "Voor heel veel inwoners is 2015 een jaar een jaar van verandering. Met name de mensen die zorg nodig hebben, die afhankelijk zijn van anderen, zitten, helaas, nog steeds in onzekerheid of voelen de harde klappen inmiddels. Deze onzekerheid is voor het grootste gedeelte gecreëerd door het Kabinet. Met een enorme bezuinigdrift heeft het taken bij de gemeente op het bordje gegooid. Maar alsof dat nog niet genoeg is accepteert het college dit en gaat het als een vrolijk kwispelend hondje door. De cijfers, maatregelen en meldingen die gepresenteerd worden en binnen komen zouden volgens ons moeten zorgen voor alertheid. Af van het kwispelen, sla het grommen maar over en ga in de aanval. In de aanval naar dit kabinet om aan te geven dat wat zij nu op ons bordje neerleggen gedoemd is te mislukken, financieel, maar vooral ook in menselijk opzicht. En zelf in de aanval om de schade zoveel mogelijk te beperken."

De SP stelde daarom voor om het positief resultaat over 2014 van 7,2 miljoen te oormerken en in te zetten voor het sociale beleid. Daarnaast wilde de SP af van extra gelden voor marketing, evenementen en het geld dat het college voor sensoren inzet daar niet aan uitgeven, maar reserveren voor het sociaal domein.

Gelet op alle tekorten die er nu al zijn, en dat wat er nog op Assen afkomt is dat volgens de SP noodzakelijk. De SP heeft over de uitvoering van de WMO grote twijfels.

Broekema: “Elke week nog horen wij reacties over waar het, nog steeds, mis gaat. Meer dan 120 mensen hebben ons meldpunt gevonden en hun verhaal gedaan. Rondom de thuiszorg is het chaos. Nog steeds. Ontslagen bij TSN, mensen die een geldige indicatie hebben, maar nu zonder zorg zitten. Van het kastje naar de muur worden gestuurd. Wij hebben niet de indruk dat het college in staat is hier op een goede manier de regie over te voeren, het overzicht te houden en dit op te pakken."

Daarnaast stelde de SP nog een aantal ander zaken voor. Een duurzame uitvoering van het groenbeleid. Andere grassoorten zodat er minder gemaaid hoeft te worden, maar het er goed uit blijft zien, en het voor de flora en fauna een verbetering is. Een plan om de kosten voor het onderhoud van alle grote FlorijnAs projecten binnen de perken te houden. Aandacht voor de werkgelegenheid, behoud van banen in bv. de thuiszorg.

Een aantal zaken neemt het college over. Zo worden de uit 2014 overgebleven gelden niet geoormerkt, maar ligt er een stevige toezegging dat dit wel ingezet gaat worden in het sociaal domein. Een grote veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren waarin het zorggeld dat over bleef gewoon voor andere zaken werd ingezet. Hier is nu verandering in gekomen. Het college liet zien en lichtte toe op welke wijze met actie onderneemt richting Den Haag. Ze pakken de handschoen op en informeren de raad over de resultaten en mogelijkheden.

De SP kreeg geen steun voor besteding van de REP middelen aan het sociaal beleid in plaats van sensoren. De SP zal dit daarom later dit jaar apart agenderen.

U bent hier