h

Begroting: Balans is zoek, andere keuzes noodzakelijk

11 november 2011

Begroting: Balans is zoek, andere keuzes noodzakelijk


De SP heeft tegen de begroting 2012 gestemd. Volgens de SP is de balans zoek. De SP vindt dat zeker in de huidige tijd we overeind moeten houden wat de samenleving op de been houdt. Uitvoering van wilde plannen moeten we niet doen of uitstellen tot een wat rooskleuriger toekomst.

SP fractievoorzitter Jan Broekema: "Het college doet het omgekeerde. Er wordt meer en meer bezuinigd op dat wat de sociale samenhang in stand houdt. Miljoenen minder op zorg en welzijn, op minimabeleid, op de bibliotheken. Grote plannen, die een meervoud aan geld kosten met enorme risico’s, moeten liever vandaag dan morgen worden uitgevoerd. Het wrange is ook nog dat vaak relatief kleine bedragen al ontwrichtend werken op het sociale beleid. Een paar ton voor de bibliotheek is de nekslag voor de wijkfunctie, terwijl een onrendabele grondexploitatie van Assen Zuid van 10 miljoen geen punt lijkt."

De SP is van mening dat juist nu dit rechtse kabinet met asociale plannen de mensen zo onevenredig hard raakt, we in Assen alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat deze mensen dubbel geraakt worden. Assen zou tegengas moeten geven. Houvast moeten bieden aan mensen die het lastig hebben. Hier niet op bezuinigen, want dat doet Rutte al. Niet kapot maken waar we later spijt van krijgen. Wij denken dat ambitie in balans moet komen. Meer op gebied van WMO, wijken, welzijn en sociale zaken. En een stap minder op gebied van de grote projecten.

U bent hier