h

SP tegen 1e stap voor verzelfstandiging openbaar onderwijs Assen

3 december 2010

SP tegen 1e stap voor verzelfstandiging openbaar onderwijs Assen

Het college wil Plateau Openbaar Onderwijs verzelfstandigen. De SP is tegenstander van het verzelfstandigen, en dus op afstand van het lokale bestuur zetten van het openbaar onderwijs. Wij vinden het besturen bij uitstek een taak en verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Alleen op die manier kan de gemeente invloed uitoefenen op de kwaliteit van de scholen, de positie van ouders, leerlingen en leerkrachten.

Het college wil de eerste stap zetten richting die verzelfstandiging, en overgaan tot een financiële ontvlechting. De SP is van mening dat dit een slechte keuze is, de risico’s onvoldoende helder zijn er het een verkeerde stap is, omdat de raad eerst zou moeten praten en beslissen over daadwerkelijke verzelfstandiging. Nu is daar nog niet over gesproken, is het alleen in enkele zinnen in de begroting genoemd. Dit lijkt de SP de verkeerde gang van zaken.

U bent hier