h

SP voert opnieuw actie bij Alescon in Assen en Hoogeveen

1 december 2008

SP voert opnieuw actie bij Alescon in Assen en Hoogeveen

Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is een rapport...
Donderdagmorgen stond de SP in Hoogeveen en Assen om 7.00 uur bij de
poorten van Alescon. We stonden daar om na het zuur van de afgelopen tijd
voor de werknemers hen nu wat zoets te brengen als steuntje in de rug. Een
SP chocoladeletter wel te verstaan...

Vrijwel alle medewerkers namen de chocoladeletter van de SP aan en konden de
actie waarderen. De actie gaf aanleiding om met elkaar te praten over de
problemen binnen Alescon. Veel mensen gaven aan dat ze blij zijn dat er,
oa. dankzij de voordurende aandacht van de SP, nu wat gaat gebeuren binnen
Alescon om misstanden in de toekomst te voorkomen.

De SP is nog wel sceptisch over de door het bestuur en directie
aangekondigde maatregelen om oa. de communicatie te verbeteren. 'Deze zijn
ons en de werknemers reeds in mei toegezegd en wij begrijpen dan ook de
scepsis bij een aantal werkers dat ze ‘eerst willen zien en dan geloven’
omdat er tot nu toe niets op dat gebied gebeurd is.

De SP heeft in Assen de problematiek binnen Alescon op de raadsagenda
gezet, omdat een debat over de ontstane situatie volgens ons noodzakelijk
is. Donderdag 4 decemeber zal de gemeenteraad hierover spreken.

Dinsdagavond 2 december wil het college samen met de directeur van Alescon
de raad informeren over de maatregelen die men wil treffen.

Beide bijeenkomsten zijn openbaar, starten vanaf 19.30 in de raadszaal van
het gemeentehuis. U bent van harte welkom om dit bij te wonen.

U bent hier