h

Laatste kans wethouder en directie Alescon.

9 december 2008

Laatste kans wethouder en directie Alescon.

“Ga doen wat je een half jaar geleden al had moeten doen”. Die boodschap gaf de SP de wethouder sociale zaken en de directie van Alescon, de sociale werkvoorziening van Assen, mee na het raadsdebat van afgelopen donderdag.

In een stevig debat over de wantoestanden bij Alescon betoogde de SP dat de directie en het bestuur het nu voorgestelde verbetertraject een halfjaar geleden al hadden kunnen starten. En er is meer nodig dan dat. Er dient een cultuuromslag plaats te vinden. Wij hebben twijfels of dit met deze directie en deze wethouder kan plaatsvinden, dit is dan ook de laatste kans. De verbeteringen worden nu gestart. Over een half jaar wordt er onderzocht of dit resultaat heeft gehad.Er moet nu enorm veel gaan gebeuren om van Alescon weer een sociale werkvoorziening te maken en wij blijven dit nauwgelet volgen.

In het debat gaf raadslid Aly Joustra aan dat het in april verschenen SP rapport: “Hoe bevalt u werk bij Alescon”, dezelfde aanbevelingen staan als de verbeterpunten waar het bestuur nu pas mee komt. De directie en de wethouder houden vol dat ze voor de krantenartikelen verschenen niet op de hoogte waren van de mistoestanden.
Dan heb je volgens de SP geen goede organisatie. Je weet allereerst niet wat er leeft binnen je organisatie, hebt oog en oorkleppen opgehad. En dan heb je een half jaar lang niks gedaan, wantoestanden laten doorgaan. Men heeft de Wsw-ers gewoon laten barsten.

De wethouder gaf in het debat toe dat er wel wat was gebeurd naar aanleiding van het SP rapport, maar dat dit geen resultaat heeft gehad. Wat ermee gedaan was kon hij niet aangeven. Volgens de SP is er dus niks gebeurd dan dat het SP rapport onder in de la van de wethouder en directie is beland.
Een slechte zaak, omdat zo verbeteringen op zich hebben laten wachten, er niks is gebeurd met de verhalen van de werknemers en wantoestanden in het bedrijf.

Via de SP hulpdienst heeft de SP voor een aantal Wsw-ers individueel wat kunnen betekenen, maar beleidsmatig is er niets veranderd.
Het voorgestelde verbetertraject Alescon breed, kan op onze instemming rekenen, wat wil je ook, het zijn dezelfde verbeterpunten als de SP al in april heeft voorgesteld. Maar zoals gezegd een half jaar te laat.

De SP fractie is teleurgesteld dat er zo weinig met dit rapport is gebeurd.
De SP heeft er wel voor gezorgd dat ook bij de andere fracties nu wel het besef leeft dat de sociale opdracht bij de Sociale werkplaatsen voorop dient te staan. Niet de productie of de druk om zoveel mogelijk mensen van binnen naar buiten te plaatsen.

De SP had 2 moties voorbereid, gezien het debat hebben wij ze niet ingediend.
De SP geeft de directie en de wethouder een halfjaar de tijd om goed te maken wat ze een halfjaar gelden al hadden moeten doen. Gezien de vele e-mail en telefoontjes die de SP nog steeds ontvangt, over misstanden binnen Alescon, houden wij het traject zorgvuldig in de gaten en zullen wij waar nodig Wsw ers helpen om op te komen voor hun rechten.

De SP heeft tegen de nieuwe tekst GR Alescon gestemd, omdat er te weinig in staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun Wsw,ers.
Zoals het nu in de tekst staat, kunnen bestuurders zich gemakkelijk verschuilen achter de GR, en betsturen op afstand.

U bent hier