h

Open brief aan B en W en gemeente raadsleden van de gemeente Assen

8 augustus 2008

Open brief aan B en W en gemeente raadsleden van de gemeente Assen

Via deze brief wil ik reageren op het bericht in het gezinsblad van 16 juli J.L.
Op pagina 5 een grote foto van wethouder Langius met partner op een tandem, met een grote tekstkop erboven van: Asser gemeentebestuur zeer betrokken bij de Drentse Fiets4daagse.

Als ik dit zie vraag ik mij af: hoe betrokken??

Was dit alleen maar even een sprintje voor de foto of heeft wethouder Langius of andere wethouders en/of gemeenteraadsleden daadwerkelijk meegefietst?
En zo ja, gewoon omdat ze dit leuk vinden, in bijvoorbeeld familieverband, wat natuurlijk goed en hartstikke gezellig is. Of, zoals in ieder geval ondergetekende. Als vrijwilliger met mensen die dit ook prachtig vinden maar zonder begeleiding dit niet kunnen opbrengen of organiseren?

Ik heb voor het 2de jaar meegefietst met mensen van de Noorderbrug.
Mensen met een lichamelijke handicap,waaronder niet aangeboren hersenletsel.
Mensen zoals jullie en ik, die gewoon hun leven leiden, totdat erop een gegeven moment iets gebeurt.

Een bouwvakker valt van een steiger, een meisje van 21 krijgt een auto ongeluk, een ondernemer krijgt een hersenbloeding, een jongeman en een universitair opgeleide mevrouw krijgen hersenvlies ontsteking. Een mevrouw krijgt op het moment dat ze gaat menstrueren epilepsie, of een man die zijn hele leven al epilepsie heeft. Allemaal hebben ze dus nu een of andere vorm van hersenletsel.
Sommigen wonen in een woonvorm en hebben 24 uur zorg nodig , anderen wonen op zichzelf, met in het gunstigste geval nog een partner die bij ze gebleven is, of met ambulante ondersteuning.

Alle 13 hebben hun eigen verhaal en alle 13 vertellen onderweg over hun leven en hoe moeilijk het is om in deze maatschappij mee te tellen en mee te mogen doen.
Sommigen zijn verbaasd over het feit dat ze 4 dagen 40 km kunnen fietsen, dat ze dat nog aan kunnen. Anderen kijken hoe ze in het herstel/behoud proces staan, zowel fysiek als psychisch. Ze helpen elkaar en helpen ook de begeleiders onderweg, we zijn met zijn 16en samen een groep maar ook gewoon een onderdeel van het hele peloton.

Nu is dit allemaal nog te realiseren, omdat de Noorderbrug het taxivervoer betaalt en 2 vaste begeleiders levert. Een vrachtwagenbedrijf brengt gratis de fietsen naar Assen en Hoogeveen (daar ook de scootmobielen) en haalt ze ook weer op.
Maar hoe zit dit volgend jaar?? Met de aangekondigde bezuiniging op de AWBZ , de nieuwe zorgzwaartepakketten en van daaruit vooral bezuinigingen bij de ondersteunende begeleiding waarvan de taxikosten onderdeel uitmaken, wordt het een moeilijk verhaal.

En dit geldt natuurlijk niet alleen voor deze groep, dit gaat helaas gelden voor veel meer mensen die aangewezen zijn op zorg of ondersteuning.
En dit geldt natuurlijk ook niet alleen voor de fiets4daagse, maar voor veel in onze ogen normale activiteiten , sociale omgang, en broodnodige dagelijkse zorg.

Laten wij als gemeentebestuur van Assen zorgen dat ze gewoon kunnen fietsen volgend jaar.

Ga mee als vrijwilliger. Echt, het opent je ogen, het geeft een goed beeld hoe het is om van de één op andere dag een ander mens met beperkingen en natuurlijk mogelijkheden, vaak pas na jaren revalideren, te zijn. En hoe moeilijk het is om weer een gewaardeerd onderdeel van de maatschappij te zijn.

En laten we er samen alles aan doen om te zorgen dat de fiets4daagse voor deze en vergelijkbare groepen, en alle andere ontzettend belangrijke activiteiten en zaken die dankzij geplande bezuinigingen dreigen te verdwijnen, in Assen gewoon kunnen blijven bestaan.

Dan kunnen we als gemeentebestuur zeggen dat we echt zeer betrokken zijn bij de Drentse Fiets4Daagse.

Vriendelijke groet,

Aly Joustra,
gemeenteraadslid SP Assen

U bent hier