h

SP wil 4,5 mlj overschot 2007 oormerken voor openluchtzwembad

22 juni 2008

SP wil 4,5 mlj overschot 2007 oormerken voor openluchtzwembad

De gemeente Assen heeft in 2007 9,8 miljoen euro over gehouden. Een gedeelte daarvan wordt gereserveerd voor de WMO, voor projecten voor duurzaamheid en sport- en speelvoorzieningen voor jeugd in de wijken.

. Er blijft 4,5 miljoen euro over, het college wilde dat storten in het fonds grote projecten en de algemene reserves, maar de meerderheid van de raad dacht daar anders over.

De PvdA diende samen met de SP, GroenLinks, Plop en fractie Eshuis een motie in om dit overschot te oormerken als reserve voor het openluchtzwembad in plaats van het te storten in de grote algemene pot. De motie werd aangenomen, met de stemmen van de 2 collegepartijen! (CDA en CU) en de VVD tegen. (18 voor en 10 tegen)

Volgens de SP is het heel goed om deze eerste stap te zetten richting de grote wens van veel Assenaren, een betaalbaar openluchtzwembad in onze stad. Binnenkort wordt er inhoudelijk over het openluchtzwembad in de raad gesproken. Als de raad dan in meerderheid zegt: Ja, we willen een openluchtzwembad in Assen dan is er al een eerste bedrag voor gereserveerd.

U bent hier