h

Economische beleidsagenda

11 juni 2008

Economische beleidsagenda

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de Economische Beleidsagenda besproken. Deze agenda beschrijft in hoofdlijnen wat het college wil bereiken op het gebied van de economische ontwikkelingen in Assen.

In de agenda stelt het college voor een nieuw bedrijventerrein in Assen-Zuid aan te leggen. De SP is niet overtuigd van de noodzaak hiervan en ook niet van de beoogde locatie. De agenda levert geen goede onderbouwing en verwacht in van het college uitleg over het nut en noodzaak hiervoor.

Het college zegt ook extra aandacht te willen besteden aan mensen met grote afstand tot werk. Dat juicht de SP wel toe. De laatste 20, 30 jaar zijn veel eenvoudige banen verdwenen: geautomatiseerd of verplaatst naar het buitenland. En dit zijn juist de banen die vroeger geschikt waren voor deze mensen.

SP raadslid Alan Staples: “ De samenleving verhardt. Bedrijven voelen zich niet verantwoordelijk voor de mensen in de gemeenschap waarin ze bewegen. Ze eisen dat mensen zich aan het werk gaan aanpassen. De SP is voor een andere soort samenleving. Een samenleving waar solidariteit een hoog goed is. “

De SP fractie heeft daarom het college gevraagd, bedrijven en instellingen aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het scheppen van werk voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, afgestudeerde VMBO’ers en kinderen van migranten, waar het werk aan de mens wordt aangepast.

De fractie vindt ook dat de gemeente Assen een voorbeeldfunctie moet geven. De SP vraagt daarom het college de raad te informeren over welke stappen hierin door de gemeente worden genomen en welke resultaten er zijn geboekt.

Het college stelt voor in de loop van 2008 de thema’s uit de agenda verder uit te werken en in ”programma’s (vast te stellen) en ter kennisname (aan te bieden) aan de raad.” De SP fractie heeft laten weten dat dit niet acceptabel is. De fractie wil het recht houden de programma’s in de raad te bespreken, te beoordelen en om daar goed te keuren of af te keuren. Het college heeft dit toegezegd.

U bent hier