h

SP: Hogere prioriteit bij optreden tegen verontreiniging wegen en terreinen

23 april 2003

SP: Hogere prioriteit bij optreden tegen verontreiniging wegen en terreinen

In de gemeenteraadsvergadering van 17 april wilde de SP in de Contourennota Handhaving een wijziging aanbrengen. De handhavingstaak "Verbod verontreinigen wegen en terreinen bij werkzaamheden" stond in een lijst met een lage prioriteit (C: weinig aandacht).

De SP heeft met een amendement dit verbod op een hoger aandachtsniveau gebracht. De handhavingstaken zijn in drie categorieën ingedeeld.

Een A-categorie met hoge aandacht, bijv. regelgeving m.b.t. de openbare orde, gedoogvergunningen (coffeeshops), bouwen zonder bouwvergunning, gebruik grond in afwijking van bestemmingsplan.
Een B-categorie bestaat uit zaken als: parkeerbeheer, kansspelvergunning, inzameling afvalstoffen.
De C-categorie: kapvergunning, collectes, ontheffing winkeltijden, vergunning straatartiesten, enz.
Deze indeling is gemaakt op grond van een risico-analyse. Een taak met een groot risico (openbare orde) zal meer aandacht van de handhavers (politie/brandweer/GGD/gemeente) krijgen dan de taken genoemd in de C-categorie. Natuurlijk krijgen deze ook aandacht, maar wel structureel minder.
Waarom deze indeling?

Er zijn grenzen aan financiële en personele middelen en daarom moeten keuzes worden gemaakt. Er moet dus afgevraagd worden welke risico ontstaat als er een bepaalde regel niet wordt nageleefd en hoevaak zo'n overtreding zich voordoet. Voor elke mogelijke overtreding is een berekening gemaakt en een risicofactor bepaald. Zodoende kwamen overtredingen terecht in A, B of C.

De SP vond het onjuist dat Verbod verontreiniging wegen en terreinen bij werkzaamheden, in categorie C was geplaatst. Terreinverontreiniging is moeilijk of niet te herstellen en kan een gevaar voor mens en dier opleveren. Wij vinden deze overtreding ernstig en vroegen middels een amendement dan ook om een hogere prioriteit.
Het amendement is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen.

U bent hier