h

Voorstel: kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor eigen huis bezitters met een minimuminkomen

10 maart 2003

Voorstel: kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor eigen huis bezitters met een minimuminkomen

Bij de aanvraag om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, moet men op het formulier invullen wat de inkomsten zijn, de woonlasten en de bezittingen. Als je een huis bezit, kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding. De SP vindt dat onrechtvaardig. Je kunt je huis immers niet opeten?

Marijke van den Broek heeft in de commissie Sociale Infrastructuur een initiatiefvoorstel ingediend dat inhoud dat voortaan mensen met een uitkering of minimumloon, evenals huurders, in aanmerking komen voor vrijstelling gemeentelijke heffingen. Natuurlijk vallen deze mensen voor alle andere bezittingen dan een eigen woning, wel onder het regiem van de toetsing.

Wettelijk kan een woningbezitter geen vrijstelling krijgen, maar de gemeente heeft door middel van het minimabeleid wel mogelijkheden om deze kosten te vergoeden. In diverse plaatsen is men al overgegaan tot deze vergoeding.
Het gaat in feite maar om een handjevol mensen die hiervoor in aanmerking komt. Ook door de inzet van de gemeente om iedere uitkeringsgerechtigde naar werk te leiden, zal betekenen dat iemand die onverwacht in een uitkering beland, daar niet lang gebruik van zal maken.

Gedurende de tijd dat iemand in een moeilijke financiële situatie zit, geen of weinig bezittingen meer heeft dan alleen het huis waarin hij woont, heeft deze persoon (en het gezin) recht op een besteedbaar inkomen, minimaal gelijk aan die van een uitkeringsgerechtigde met een huurhuis.

Het initiatiefvoorstel werd door de meeste partijen wel met sympathie ontvangen. Velen hadden echter nog een aantal vragen, waar het ingediende voorstel geen antwoord op had. Marijke heeft mondeling het een en ander toegelicht, maar men vond dat het voorstel nog wat meer uitwerking moest krijgen.
Zij komt de commissie tegemoet en zal terugkomen met een gedetailleerder voorstel.

U bent hier