h

Asser gemeenteraad heeft geen behoefte aan mening meerderheid bevolking

2 maart 2003

Asser gemeenteraad heeft geen behoefte aan mening meerderheid bevolking

Nu er een oorlog in Irak dreigt te naderen, komen uit de hele wereld protesten tegen deze oorlog(sdreiging). Een groot deel van de mensheid blijkt geweld geen logisch antwoord te vinden op de angst voor geweld. Bush wil met alle geweld (letterlijk en figuurlijk) Irak aanvallen en verwacht dat de rest van de wereld slaafs achter "hun grote leider" aanrent. Ook in Nederland zijn er mensen (in de politiek en daarbuiten) die dit vanzelfsprekend gedrag vinden. "Amerika" heeft gesproken dus is zelf nadenken niet nodig. Gelukkig blijkt driekwart van de bevolking tégen deze oorlog te zijn.

Om deze gevoelens uit te spreken is de SP landelijk een actie begonnen: de oorlogsvrije gemeentes. Het is de bedoeling dat gemeentes zich uitspreken tegen de oorlog en tegen het gebruik van hun grondgebied voor opslag en vervoer van oorlogsmateriaal en -mensen.
Ook in Assen is deze actie gevoerd. Marijke van den Broek heeft namens de SP een motie ingediend om Assen tot oorlogsvrije gemeente te verklaren. In de gemeenteraad van 20 februari j.l. kwam deze motie aan de orde. Voor zelfs echter maar de motie besproken kon worden, werd er gestemd over de behandeling van de motie.

En wat blijkt? Van de 30 aanwezige raadsleden, gaven slechts de SP en GroenLinks aan de motie te willen behandelen. PvdA, PLOP, CDA, VVD, CU en D'66 gaven aan "geen behoefte te hebben" aan behandeling van de motie. 75 % van de Nederlandse bevolking, dus naar schatting ook 75 % van de Asser bevolking wil geen oorlog. 90 % van de gemeenteraad heeft "geen behoefte" daar zelfs maar over te spreken. "Dank voor het kiezen en nu weer vier jaar je mond houden, kiezers."

Omdat het hier niet gaat om futiliteiten als een loszittende stoeptegel of een openbaar toilet, maar om de levens van milioenen onschuldige mensen die in gevaar zijn, vroeg Marijke van den Broek zeer nadrukkelijk om een motivatie van dit stemgedrag. Dit logisch verzoek leidde echter aleen tot irritaties, waarvoor moet de gemeenteraad zich verantwoorden? "Wèl in mijn naam en wèl in mijn gemeente, graag."

De SP heeft overigens ook vragen gesteld aan het B&W over het gebruik van het grondgebied van de gemeente Assen voor opslag en transport van oorlogsmateriaal en -mensen. B&W antwoordden dat er volgens hen, voor zover bekend, geen transporten plaatsvinden over het grondgebied van de gemeente Assen of de provincie Drenthe.

B&W delen wel mee dat de gemeente hierover niet geïnformeerd wordt; dit uit veiligheidsoverwegingen. Alle oorlogshandelingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Defensie, dus overleg in- of toestemming, vergunning gevaarlijke transporten, enz. vindt niet met of door gemeenten plaats.

U bent hier