h

Asser asielzoekers vechten wanhopig om hun recht

9 maart 2003

Asser asielzoekers vechten wanhopig om hun recht

Ongeveer veertig asielzoekers die in plaats van 23 mei, plotseling voor 1 maart moesten vertrekken, hebben het kort geding tegen dit besluit van het COA verloren. Wanhopig, omdat zij ook geen geld meer krijgen, wendden ze zich diezelfde dag tot de Commissie Sociale Infrastructuur. Aanvankelijk kregen ze geen gehoor, maar na een actie van het SP-raadslid, mocht hun zegsman toch het woord voeren.

In november 2002 hadden de ongeveer 300 asielzoekers te horen gekregen dat hun verblijf in Assen eind mei 2003 beëindigd zou worden. Tijd genoeg dus om zich daar op in te stellen en lopende zaken als school, cursussen, artsen/psychiater/therapeutbezoeken enz. af te wikkelen.

Dan hangt er ineens op 12 februari een brief dat men de komende dagen op de aankondigingen moet letten: iedere dag zal er een lijst van dertig namen hangen; die groep heeft dan één dag de tijd om Assen te verlaten. Per 1 maart moet de operatie klaar zijn. Zowel de brief als het begeleidende gesprekje over hoe en waarheen, waren in het Nederlands (de opdrachtgever COA werkt niet met tolken).

Veel bewoners raakten in paniek en enkelen probeerden het COA te bewegen zich aan de oude afspraak te houden. Ook spraken ze de politieke partijen aan. Bovendien ging de groep asielzoekers wonend in de Maria in Campislaan over tot een kort geding.

De gemeenteraad, die 20 februari vergaderde, kwam tot een motie waarin zij haar zorgen uitsprak over de wijze waarop het COA uitvoering gaf aan de sluiting van AVO-Assen, met daarbij een dringend verzoek aan het COA de in gang gezette werkwijze te staken.

Marijke vd Broek had liever een sterker aangezette motie gezien dan "zorgen maken over" en hield de raad voor dat de gemeente een dergelijk omgaan met haar inwoners gewoon niet moet tolereren.
De raad liet het echter bij deze motie.

De uitspraak van het kort geding vond 6 maart plaats. Het COA werd ten aanzien van de uitzetting in het gelijk gesteld. Vanaf het indienen van een kort geding mag een actie welke aangevochten wordt niet worden uitgevoerd. Inderdaad bleven deze veertig asielzoekers dan ook nog in Assen gedurende dit kort geding. De overigen waren allemaal al weg.

Alleen de actie van het COA, dat de vergoeding voor het levensonderhoud bij weigering van vertrek gestopt zou worden, is wel doorgegaan. De mensen hebben nu vanaf 1 maart geen inkomen meer. Tegen deze maatregel van het COA ligt nu een kort geding bij de bestuursrechter. Hier is nu nog het wachten op. Met dit verhaal togen de asielzoekers met als woordvoerder John van Beek, donderdagavond 6 maart naar het stadhuis om de daar aanwezige commissie Sociale Infrastructuur te informeren over hun situatie. Voorzitter Johan Klompmaker (VVD), stond hen in de hal te woord en zei dat inspreken niet mogelijk was, omdat
a. de inspreker dit niet had aangemeld en het onderwerp dus ook niet op de agenda stond.
b. De gemeente Assen geen partij is in dit geschil. Het gaat tussen de asielzoekers en het COA.

Marijke hoorde dit en sprak Klompmaker hierop aan. Zij vond dat als de commissie wél de inspreker wilde aanhoren, de voorzitter niet het recht had hen weg te sturen. Klompmaker stelde dat hij als voorzitter bepaalde wat er gebeurde. Daarop vroeg Marijke elk commissielid of zij wel of niet de inspreker wilden aanhoren. Alle leden wilden de zegsman die gelegenheid geven, waarop Klompmaker voor korte tijd zijn voorzitterschap overdroeg aan Egbert Prent.

De asielzoekers namen daarop zitting op de publieke tribune en John vertelde namens hen in welke afschuwelijke situatie deze mensen zich bevinden. Die avond gingen de asielzoekers met evenveel wanhoop naar huis als zij gekomen waren. De commissie was echter ook niet in staat toezeggingen te doen. Een commissie is immers een afgesplitst werkoverleg van de raad en kan geen beslissingen nemen. Toch kon men het verhaal kwijt en iedere partij is nu geïnformeerd over de juiste toedracht. De SP heeft hier ook een mening over:

De gemeente is zeker wel partij in de zaak. De asielzoekers zijn indertijd immers welkom geheten in onze stad. Zij zijn Asser inwoners en de gemeente draagt verantwoording voor het welzijn van haar inwoners. De SP vraagt zich dan ook af of de gemeente in die hoedanigheid een kort geding kan aanspannen tegen het COA.
Marijke gaat dit uitzoeken en houdt u op de hoogte.

U bent hier