h

SP stemt niet in met voorgenomen beleid van sociale zaken

2 februari 2003

SP stemt niet in met voorgenomen beleid van sociale zaken

In de raadsvergadering van 30 januari 2003 gaf Marijke vd Broek aan dat zij op minstens 3 onderdelen moeite heeft met het beleid van de gemeente Assen met betrekking tot uitkeringsgerechtigden. Sociale Zaken deed een voorstel aan de raad om een door hen ontworpen beleidskader goed te keuren.

Marijke reageerde aldus:

  1. Zoals het beleidskader aangeeft: de uitvoering van de Algemene Bijstandswet is gericht op hulp bij onvoldoende middelen van bestaan. Naast deze bijstand is bijv. ook kwijtschelding van gemeentelijke belastingen mogelijk. Helaas is het zo dat deze aanvullende voorziening niet geldt voor mensen met een uitkering en een eigen huis, omdat de waarde van het eigen huis bij het vermogen wordt opgeteld. De SP wil dat, zoals bijv. in Leek, wordt gezocht naar een mogelijkheid om ook deze mensen te ontzien en op de een of andere manier compensatie voor de gemeentelijke heffingen te geven.
  2. In de beleidsnota staat dat voor bijstandsgerechtigden de mogelijkheden om scholing te volgen, verruimd zullen worden. Daarbij wordt genoemd dat voltijdsonderwijs tot de mogelijkheden gaat behoren. De SP wil daarbij ook graag een verruiming van niveaukeuzen, dus van laag tot en met hoger beroepsonderwijs, genoteerd zien.
  3. Een bijstandsmoeder met een klein kind of kleine kinderen heeft geen arbeidsverplichting totdat het jongste kind 5 jaar is. Toch wordt arbeidsparticipatie wel bevorderd. Marijke vroeg zich af of het beleid inhoud, dat wanneer adequate kinderopvang wordt aangeboden, de ouder aan het arbeidsproces moet deelnemen. Bij deze vraag gaf Marijke haar zorg aan voor het negeren van de keuze van een ouder om zelf voor haar/zijn kind(eren) te zorgen. De wethouder beweerde dat alleenstaande ouders met kleine kinderen niet tegen hun zin gedwongen worden om een baan buitenshuis te accepteren. Wat dit punt betreft is de SP dus enigszins gerustgesteld, maar houdt de komende nieuwe politiek met mogelijk gewijzigde regels, ook wat dit onderwerp betreft, in de gaten.

U bent hier