h

Provinciale staten-verkiezingen

20 februari 2003

Provinciale staten-verkiezingen

Waarom doet de SP-Drenthe niet mee?
Er hebben ons al heel wat vragen, met teleurgestelde ondertoon, bereikt over het niet meedoen van de SP aan de Drentse statenverkiezingen. Ondergetekende geeft hiervoor een verklaring.

Een paar maanden geleden besloten de voorzitters van de twee SP-afdelingen in Drenthe, Marijke van den Broek (Assen) en Peter van Ovost (Emmen), en de regiovoorzitter Geert Zondag, kandidaten op te roepen voor de kieslijst van de Provinciale Staten.

Er meldden zich een vijftiental kandidaten aan. Daarop belegden wij een avond in Assen om nader kennis te maken met de kandidaten en om nader kennis te nemen van het werk als provinciaal bestuurslid. Om goed zich te krijgen op het werk als statenlid, hadden we twee Groningse SP-statenleden uitgenodigd. Aan het eind van de avond waren er zes aanmelders over, waarvan drie mensen onbekenden in de afdelingen waren.
De voorzitters kwamen tot de concludie:

Voor een kieslijst zijn minimaal 10 personen nodig, waarvan zeker zes mensen kwalitatief in staat moeten zijn om de SP te vertegenwoordigen in de staten en daadwerkelijk bereid moeten zijn om daarin plaats te nemen. We gaan uit van 2 a 3 zetels. Door allerlei redenen kunnen mensen afhaken (ziekte of erger, verhuizen uit de provincie, werkinhoud of hoeveelheid anders dan verwacht, wijziging van persoonlijke omstandigheden, enz.). Daarom moeten er zeker drie opvolgers klaarstaan. Tevens worden de niet-zitting nemende kandidaten geacht de nieuwe statenleden de broodnodige ondersteuning te verlenen.

Vanzelfsprekend gaan we uit van deskundige en betrouwbare leden. Die deskundigheid en betrouwbaarheid bewijst zich in de regel door actief meedraaien in de SP-afdelingen of anderszins in vergelijkbare groeperingen (actiecomité's, natuur- of milieugroeperingen, vakbond en dergelijke). Dit kon niet van iedere kandidaat gezegd worden.

Al overleggend kwamen we tot de conclusie:

  1. we hebben te weinig kandidaten om een kieslijst samen te stellen;
  2. we hebben te weinig kandidaten, waarvan we uit de praktijk kunnen stellen dat zij in alle opzichten de SP goed kunnen vertegenwoordigen in de staten;
  3. we hebben te weinig mensen die voor opvolging/ondersteuning garant kunnen staan.
  4. we kunnen niet verantwoord deelnemen aan de verkiezingen van de P.S.

Namens het interim Provinciaal Overleg van de SP

U bent hier