h

Vragen van de SP in de commissie Sociale Infrastructuur

26 januari 2003

Vragen van de SP in de commissie Sociale Infrastructuur

De volgende vragen over een oorlogsgedenkteken, de financiële problemen van de UBA en daklozen opvang heeft Marijke gesteld in de gemeenteraad. De antwoorden komen van de commisie.

In Assen (richting Zeijen) is het bos-golfcomplex in aanleg. Vlakbij het golfterrein ligt, naast het Heukersbosje, een oorlogsgedenkteken. Dit gedenkteken werd regelmatig bezocht. Sinds de aanleg van het golfterrein is al geruime tijd niet meer mogelijk. In mei 2002 is er nog provisorisch een weg aangelegd zodat belangstellenden de gedenkplaats konden bezoeken; direct daarna is de weg weer verwijderd. Diverse keren is in de afgelopen tijd door zoekende mensen aan omwonende boeren gevraagd waar het gedenkteken is en hoe het te bereiken is. De SP vindt dat het gedenkteken ten alle tijden bereikbaar moet zijn en vroeg de commissie of zij het daarmee eens was. De commissie stemde in met dit verzoek; daarop richtte de vraag zich tot het college. Het college beloofde direct iets aan de huidige onwenselijke situatie te doen.

Het UBA, Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen, een hulpdienst voor mensen met een uitkering die moeiten/vragen hebben betreffende hun uitkering, heeft financiële problemen. Zij worden geconfronteerd met huurkosten die hun budget te boven gaan. Een vraag om hulp is door het college afgewezen. Marijke vd Broek vroeg het college of wat hen betreft nu de kous af is of dat er nog met het UBA wordt gezocht naar mogelijkheden. Het college antwoordde dat zij nog in gesprek zijn met het UBA om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

In een televisie-uitzending hoorde Marijke vd Broek een minister zeggen dat wanneer gemeenten niet voldoende financiële mogelijkheden hadden om bij extreme koude zwervers onderdak te bieden, de overheid bereid is bij te springen. Omdat de Asser daklozenopvang nog even op zich laat wachten (verbouwing pand Groningerstraat), gaf Marijke de toezegging van de minister door. Afgelopen donderdag herinnerde Marijke de commissie eraan. De reactie van wethouder Piek: "In Assen verblijven geen daklozen ongewild op straat; er is voldoende opvang".
De SP vond dit een geruststellende mededeling, maar zou zo mogelijk wat meer zekerheid hebben. Als u onverhoopt anders weet, meldt u dit dan aan ons?

U bent hier