h

Hoe wilt u de afvalstoffenheffing / reinigingsrechten betalen?

27 december 2002

Hoe wilt u de afvalstoffenheffing / reinigingsrechten betalen?

Reageer en laat zo uw stem horen in de gemeenteraad! In de gemeenteraadsvergadering 19/12 is besproken, en in de Koerier heeft u kunnen lezen dat er wat gaat veranderen met de betaling van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten (AH en RR). De AH en RR werden tot nu toe door u betaald tegelijk met de energierekening van Essent. Essent wil deze inning voor de gemeente niet meer doen en de gemeente moest zoeken naar een andere manier van innen.

De makkelijkste (en goedkoopste) manier is om deze betaling "mee te laten liften" met een andere betaling. Dus gewoon bij een andere rekening instoppen, zoals gebeurde met de energierekening.

De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) int ook regelmatig haar geld bij alle huishoudens en dus lijkt deze de aangewezen instelling om ook de AH en RR mee te nemen.

De WMD int de gelden voor haarzelf per twee maanden, dus liet de WMD de gemeente weten dat zij de gemeentelijke heffingen wel mee wil nemen in de inning, maar dat dan dus ook 2-maandelijks zal gebeuren. Tot nu toe betaalde iedereen deze lasten maandelijks.

Omdat Essent heeft aangegeven per 1 januari te zullen stoppen met de inning voor de gemeente, heeft de gemeenteraad besloten voorlopig op het aanbod van het WMD in te gaan. Zo snel mogelijk zal bezien worden of dit is wat men werkelijk wil.
Er zijn alternatieven:

  1. De gemeente int deze heffingen zelf.
    Marijke vd Broek heeft namens de SP in de commissie laten weten dat haar voorkeur hier naar uitgaat. De gemeente heeft alle gegevens van de afnemers; kan direct ontheffingen en kortingen toepassen en in overleg gaan met mensen die moeite hebben met betalen door achterstand of gewijzigde financiële omstandigheden. Het bezwaar is echter dat de gemeente geen apparaat heeft om maandelijkse inningen te verzorgen. Dit apparaat moet dan worden ingesteld. Ambtenaren ervoor vrijmaken of nieuw aanstellen. Dit betekent hogere inningskosten. De tijd was te kort om goed uit te zoeken hoeveel hoger dat zou uitvallen, maar het college schotelde ons wel een prijs voor: ruim 10 euro per aanslag op jaarbasis. Als het WMD dan 2 euro per aanslag op jaarbasis biedt, is het verschil wel erg groot. Daardoor ging Marijke wel twijfelen.
  2. De WMD int maandelijks.
    De inningskosten op jaarbasis zijn tweemaandelijks 2 euro; als maandelijks geïnd gaat worden, wordt dit 4,70 per aanslag op jaarbasis.

Wat wilt u?
Kiest u desondanks voor een inning door de gemeente? De SP kan een onderzoek instellen of het inningsbedrag werkelijk zo hoog is als het college ons voorspiegelt. In ieder geval zal het hoger uitkomen dan inning door het WMD. (We spreken dan wel over ruim tien euro of minder per huishouden per jaar). Inning door de WMD maandelijks: Inningskosten 4,70 euro per huishouden per jaar. Inning door de WMD tweemaandelijks. Inningskosten 2 euro per huishouden per jaar. Graag uw reactie.

Marijke van den Broek

U bent hier