h

Gemeenteraad Assen wil geen oefening voor chloortrein-ongeluk

27 december 2002

Gemeenteraad Assen wil geen oefening voor chloortrein-ongeluk

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 december, diende de SP een motie in met een verzoek om in het rampenplan voor 2003 een oefening op te nemen m.b.t. een chloortreinramp. In de motie gaf de SP aan dat de brandweer Assen onvoldoende is toegerust en geoefend om een dergelijke ramp op te vangen. In Assen zijn zelfs geen gaspakken!

In geval van een ramp met gas, wordt het gaspakken-team uit Emmen opgeroepen, dat zijn twee mensen. Ook in Groningen is een zelfde team bereid om in Assen te assisteren. Ondanks deze onmacht is er ook sprake van onwil. Om aandacht te vragen voor het verzoek om een oefening, ook van de pers, had de SP bedacht om de motie te laten samenvallen met een ludieke actie. Van een theaterbureau was een stagerookmachine gehuurd om tijdens de aanbieding van de motie rook de raadszaal in te spuiten.

Deze rook blijft laag hangen en daarmee wilde de SP aanschouwelijk maken hoe in geval van een chloorramp ook het chloorgas zich gedraagt. Chloorgas heeft namelijk de gevaarlijke eigenschap dat het niet direct vervliegt, maar laag blijft hangen. Bij inademing van dit gas, zullen onmiddellijk je longen verbranden. Om deze rookactie te kunnen uitvoeren, was het nodig om de rookmelders (4 stuks) in de raadszaal uit te schakelen. Aanvankelijk kregen we medewerking en sympathiebetuiging van diverse ambtenaren en van de brandweer.

Alles leek in orde te zijn, tot donderdagmiddag halfvijf (drie uur voor de vergadering!). We kregen van degene die de eindverantwoordelijkheid heeft voor het gebouw, te horen dat we "het niet in ons hoofd moesten halen" om die actie uit te voeren. Het zou onverantwoord zijn om tijdens de raadsvergadering voor een korte tijd in de raadszaal de rookmelders uit te schakelen??!!

Het theaterbureau werd gebeld en de actie werd afgeblazen. Natuurlijk zou de motie nog wel aangeboden worden. Om halfacht kwamen we het stadhuis binnen en daar stond o.a. de burgemeester in de hal. Zij merkte direct op dat wanneer wij de motie zouden aanbieden, zij de raad ten sterkste zou ontraden hiermee in te stemmen. En dat gebeurde ook. De motie kwam aan het eind van de vergadering aan bod. Om te voorkomen dat de raad er misschien voor zou kiezen om de motie niet in behandeling te nemen, hield Marijke haar pleidooi direct bij de aanbieding van de motie.

Achter in de zaal stonden tijdens dit pleidooi een aantal SP'ers met mondkapjes op. Zoals verwacht hield de burgemeester haar anti-motie-verhaaltje en daarop stemden de partijen . . . allen tegen! Na afloop van de vergadering werden kerstpakketten uitgedeeld. Er ontstonden hier en daar wat gesprekjes en wat schetste onze verbazing: diverse partijen, en daarbij echt niet de kleinste, kwamen naar ons toe met woorden als: "het is wel goed dat jullie je er zo voor inzetten" en "een oefening zou wel goed zijn, maar is helaas niet haalbaar" en "eigenlijk zou die trein gewoon niet meer moeten rijden".

De SP laat het er niet bij zitten. Een raad die naar aanleiding van een motie niet mee wil denken en praten over het feit dat de brandweer onvoldoende is voorbereid op een rampzalig ongeval met de chloortrein, neemt de fysieke veiligheid van de burgers niet serieus. Wij zijn nog niet uitpraat! Wij komen terug, met acties en alles wat nodig is om op de eerste plaats het chloortransport te beëindigen en zolang dit nog niet gerealiseerd is, de veiligheid van de burgers op de eerste plaats te zetten.

Marijke van den Broek

U bent hier