h

SP: zorgen om chloortrein; raad lacht erom

17 november 2002

SP: zorgen om chloortrein; raad lacht erom

De SP maakt zich al jaren zorgen over de chloortrein die wekelijks door de stad rijdt en enige jaren zal blijven rijden. Bij de Algemene beschouwingen, vroeg Marijke van den Broek of de raad het met haar eens is dat er een extra oefening in het stationsgebied gehouden moet worden i.v.m. een chloortreinongeluk.

De reactie van PLOP "Wilt u midden in de nacht de mensen uit bed laten halen?", werkte op de lachspieren. Mevrouw van den Broek reageerde met: "Als dat nodig is..." Immers, de chloortrein rijdt alleen maar 's nachts en de brandweer / GGD zou ervoor kunnen kiezen de oefening zo reëel mogelijk te houden, dus in het donker en in een dichtbevolkt gebied.

De raad gaf, met de opmerking van PLOP, duidelijk aan het idee niet serieus te nemen. Volgens de burgemeester dekken de regionale oefeningen in Drenthe voldoende de inzetbaarheid van de hulpdiensten. De SP houdt haar twijfels en blijft ongerust. Hopelijk wordt dat nooit bewaarheid! Lees ook de motivatie van de SP voor de chloor oefeningen.

Marijke van den Broek

U bent hier