h

Geld en post in de buurt

1 februari 2002

Geld en post in de buurt

Het sluiten van postagentschappen is in volle gang. In diverse wijken kunnen mensen al niet meer terecht voor post- en bankzaken. Help mee om dit voor heel Assen te voorkomen!

De resultaten van een postagentschappen-onderzoekje in Assen:
De afgelopen tijd zijn er al postagentschappen gesloten, zoals in Marsdijk, in Baggelhuizen en in het Noorderpark. In juli zullen er meer sluitingen volgen (Peelo) en eind 2002, begin 2003 zal de "grootste klap" vallen.
Zal Assen Hoogeveen achterna gaan, waar inmiddels alle postagentschappen zijn gesloten en nu nog maar één postkantoor is?

Het resultaat van de privatisering van de KPN is, evenals bij de spoorwegen, bedroevend. De sluiting van de kleine postkantoren is niet alleen slecht voor de detailhandel die de postagentschappen veelal huisvestten, maar tast ook de sociale samenhang aan en bezorgt ouderen en gehandicapten grote problemen. En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die hierdoor hun baan verliezen. De SP wil weer in iedere wijk een of meerdere postagentschappen.

Wilt u aan ons doorgeven wanneer er in uw buurt een postagentschap verdwijnt of al verdwenen is en welke problemen dit oplevert?

Marijke v.d. Broek

U bent hier